Om prisdata

Kernen i et Quarterly Analytics abonnement er vores kvartalsopdaterede markedspriser
og prisindeks, der kortlægger priserne og prisudviklingen på det danske marked for outsourcet-
infrastrukturdrift. Prisdata kommer fra de på nuværende tidspunkt over 200
outsourcingaftaler i Zangenberg Analytics konstant voksende benchmarkdatabase.

DATAARK

Om markedspriserne
Quarterly Analytics giver dig aktuelle markedspriser for 20 ydelser indenfor infrastrukturdrift.

For hver af ydelserne bliver du præsenteret for et målsætningsspænd for prisen på ydelsen
per måned i danske kroner.

Målsætningsspændet repræsenterer den fair markedspris; ligger den pris,
du betaler for dine ydelser, indenfor målsætningsspændet, betaler du som udgangspunkt
en rimelig pris for ydelsen i forhold til markedet.

Efter hvert dataark finder du en detaljeret gennemgang af, hvad der er inkluderet i
ydelsen, og hvilke vilkår der gælder.

Om prisindeks
Hvor markedspristallene giver dig specifikke priser, er vores indekstal akkumulerede
over en række ydelser (f.eks. virtuelle servere) og viser prisudviklingen over
tid for disse ydelser. Som Quarterly Analytics abonnent har du adgang til seks
forskellige indeks inklusiv Zangenberg-indekset, der er et sammensat indeks af
prisudviklingen for den ”typiske outsourcingaftale” – her vægter server, storage,
applikationsdrift etc. forskelligt i forhold til deres typiske relative andel af en aftale.
Indekstallene går tilbage til første kvartal 2010.

Generelt falder markedspriserne over tid, og de forventes at fortsætte med at falde.
På trods af denne udvikling er det ikke givet, at vi observerer et prisfald fra det ene
kvartal til det næste for alle indeks-kategorier. Der kan være kvartaler, hvor der
ikke indgås aftaler, der markerer en reduktion i markedsprisen, mens der kan være
kvartaler, hvor markedsprisen reduceres betydeligt.

 

penge_mønter

 

Sådan bruger du tallene
Hvis du har outsourcet, så brug markedspriserne til at checke om enhedspriserne
i dine aftaler ligger inden for målsætningsspændet. Gb-prisen for storage og prisen
på virtuelle windows-servere er et godt sted at starte. Vær opmærksom på, at vores
priser er givet under forudsætning af, at du modtager den fulde service (fremgår
af beskrivelsen efter selve prisarket) til de beskrevne SLA´er. Din pris skal være lavere,
hvis du kun modtager en del af ydelsen og/eller har en aftale med lavere SLA´er. Hvis
du har særlige aftalevilkår vil det dog modsat drive prisen op.

Brug de forskellige indeks til at vurdere om din aftale er fulgt med prisudviklingen.
Har du f.eks. indgået en aftale i Q3 2013 kan du regne ud, hvor meget markedsprisen bør
være faldet – alt andet lige.

Hvis du indleder en dialog med din outsourcer om justering af priser, enten midt i
forløbet eller i forbindelse med en forlængelse af aftalen, kan du overveje at indføre
en prisreguleringsmekanisme, der knytter priserne til vores indeks. Se vores tutorial
om benchmark-klausuler for yderligere information.

Hvis du ikke har outsourcet
For ydelser du selv producerer, kan du anvende markedspriserne til at vurdere,
hvordan dine egne omkostninger ser ud i forhold til et outsourcet alternativ.
Dette kan eksempelvis bruges til at identificere områder, hvor du kan overveje
optimerings-tiltag eller i forbindelse med sourcingstrategiske overvejelser.

Hvis du er leverandør
For en række leverandører er Quarterly Analytics kilden til opdaterede data om
markedspriser og konkurrencesituationen lige nu.

Du kan downloade pris- og indeksark et af gangen, eller du kan sammensætte dit
eget sæt af forskellige ark i funktionen: “Vælg datasæt”.

 

For alle gælder det, at Quarterly Analytis tallene skal bruges som et
indikationsværktøj. Har du brug for en præcis vurdering af priserne i din aftale
eller for en ydelse, som du overvejer at outsource, skal du benytte benchmark eller
en target-pricing. Her vil det nøjagtige ydelsesindhold, de specifikke SLA´er og
aftalevilkår blive taget med i den samlede beregning.