Prisdata

Markedspriser

Kvartalsopdaterede markedspriser for 20 it-infrastrukturservices inden for server, storage, netværk og workstations.

For hver af ydelserne bliver du præsenteret for et målsætningsspænd for prisen på ydelsen per måned i danske kroner.

Markedspris-målsætningsspændet repræsenterer den fair markedspris; ligger den pris, du betaler for dine ydelser, indenfor målsætningsspændet, betaler du som udgangspunkt en rimelig pris for ydelsen set i forhold til markedet.

Nye Q2 tal

Prisindeks

Kvartalsopdaterede indeks, der viser prisudviklingen for sammensatte outsourcingaftaler, servere, storage, backup og LAN.

Indeksene er akkumulerede over en række ydelser f.eks. virtuelle servere og går tilbage til første kvartal 2010.

Generelt falder priserne for de enkelte ydelser over tid, og de forventes at fortsætte med at falde. På trods af denne udvikling er det ikke givet, at vi observerer et prisfald fra det ene kvartal til det næste for alle indeks-kategorier.

Nye Q2 tal

Market pricing

Quarterly update of market prices for 20 IT infrastructure services within server, storage, network and workstations.

New Q2 data

Price indices

Quarterly update of indices showing price developments for composite outsourcing agreements, servers, storage, backup and LAN.

New Q2 data

Kvartalets prisudvikling

Download alle kvartalets dataark med markedspriser og prisindeks i en samlet pdf.

kryds

Vælg datasæt

Vælg datasæt – Her kan du sammensætte dit eget dataark med de tal og indeks, du har brug for i en samlet pdf.

qa logo

Om prisdata

Her kan du læse om, hvordan markedsprisdata opsamles, og hvordan du kan bruge dem.