Prisdata

Markedspriser

Kvartalsopdaterede markedspriser for 20 it-infrastrukturservices inden for server, storage, netværk og workstations.

Nye Q1 tal

Prisindeks

Kvartalsopdaterede indeks, der viser prisudviklingen for sammensatte outsourcingaftaler, servere, storage, backup og LAN.

Nye Q1 tal

Public cloud prisrapport

Se prisen for den underliggende infrastruktur for fem arketypiske applikationer i et on premise setup og i public cloud setup fra Azure, AWS og Google.

Rapport for første kvartal

Market pricing

Quarterly update of market prices for 20 IT infrastructure services within server, storage, network and workstations.

New Q1 data

Price indices

Quarterly update of indices showing price developments for composite outsourcing agreements, servers, storage, backup and LAN.

New Q1 data

Public Cloud Price Report

See the price of the underlying infrastructure from five archetype applications in an on-premise setup and in a public cloud setup from Azure, AWS and Google.

Report for the first quarter

Kvartalets prisudvikling

Download alle kvartalets dataark med markedspriser og prisindeks i en samlet pdf.

kryds

Vælg datasæt

Vælg datasæt – Her kan du sammensætte dit eget dataark med de tal og indeks, du har brug for i en samlet pdf.

qa logo

Om prisdata

Her kan du læse om, hvordan markedsprisdata opsamles, og hvordan du kan bruge dem.