Transition

En af de mest kritiske faser for både kunde og leverandør i et outsourcingforhold er transitionsfasen,
hvor it-setuppet skal flyttes fra kundens miljø til leverandørens eller mellem to leverandører.

I denne serie gennemgår vi de vigtigste faktorer, der kræver særlig opmærksomhed i forbindelse
med entransitionsfasen, og vi giver dig samtidig et blik på økonomi- og risikoperspektiverne ved transition.

Kapitel 1
Den kritiske transition fra kunde- til leverandørmiljø

Første del af vores serie om transition beskæftiger sig med den transition, der foregår fra kundens miljø til leverandørens, altså førstegangs-outsourcing eller outsourcing efter en periode med insourcet it.

Kapitel 2
Når driften skal flyttes for anden gang

I anden del af vores serie om transition ser vi på leverandør-til-leverandørtransition – altså den transition, hvor kunden i forbindelse med leverandørskift skal flytte sit it-setup mellem to leverandører.