Contract Management

LIFECYCLE_PATH_SAMLETEr du helt sikker på, at du har Contract Management?

Contract Management er stadig en misforstået og overset disciplin i en lang række private virksomheder og offentlige organisationer. Brugt rigtigt kan Contract Management imidlertid være et helt centralt redskab i arbejdet med nedbringelse af it-omkostninger og risikominimering i it-projekter. Denne Quarterly Analytics guide i tre dele tager dig gennem en række elementer, der er nødvendige at have implementeret, for at Contract Management er effektivt.

Del 1
Introduktion til elementerne i Contract Management

I første del af Quarterly Analytics’ guide om contract management tager vi dig gennem de elementer, der er nødvendige at have implementeret, for at contract management er effektivt.

Del 2
Forankring og overblik

I del to af vores Contract Management-guide fokuserer vi på første del af forankringsprocessen, nemlig ledelsesforankring og modenhedsvurdering. Dette værktøjsorienterede afsnit gennemgår blandt andet selv-evalueringsværktøjerne Proof of Contract Management (PoCM) og Overbliks-evaluering. Begge ligger tilgængelig under menupunktet værktøjer.

Del 3
Opbygning af Contract Management-funktionen

Placering, størrelse og kompetenceprofil er de tre primære områder, der skal træffes beslutninger om, hvis man overvejer at opbygge en Contract Management-funktion i organisationen eller ændre den eksisterende. Det er også emnet for denne tredje og foreløbigt sidste del af serien om Contract Management.

Værktøj
Overbliksevaluering

Enkelt excel-ark til arbejdet med Contract Management. Bruges til at danne sig et hurtigt overblik over organisationens Contract Management-indsats.

Værktøj
Proof of Contract Management (PoCM)

Excel-ark til modenhedsevaluering inden for centrale processer og områder i Contract Management-arbejdet. Brug det som en visuel guide til, hvor organisationen skal sætte ind.