Forhandlingsskolen

Contract Management er stadig en misforstået og overset disciplin i en lang række private virksomheder og offentlige organisationer. Brugt rigtigt kan Contract Management imidlertid være et helt centralt redskab i arbejdet med nedbringelse af it-omkostninger og risikominimering i it-projekter.

Forhandlingsskolen er Quarterly Analytics’ introduktion og guide til forhandling. Her kan du læse om forhandlingens grundtrin og forhandling af it-aftaler gennem fire kapitler. Forhandlingsskolen indholder en række praktiske metoder, du kan benytte dig af direkte i dine forhandlinger, og bruger caseeksempler fra it-outsourcing.

Del 1
Introduktion til grundbegreberne

Fra optioner til BATNA. Første afsnit giver en introduktion til de vigtigste begreber i forhandlingsarbejdet.

Del 2
Forberedelsen

Tidsplan, modpartsprofilering, dataindsamling, landingszone og sammensætning af et forhandlingsteam. I andet kapitel af Quarterly Analytics’ forhandlingsskole er vi nået til forberedelsesfasen og gennemgår de centrale dimensioner, der skal være på plads, FØR du sætter dig til forhandlingsbordet.

Del 3
Strategi

I tredje kapitel af forhandlingskolen ser vi på den altafgørende forhandlingsstrategi, hvor organisationen skal fastlægge blandt andet scope, målzone, BATNA, optioner og forhandlingssekvens.

Del 4
Håndtering af ubehagelige situationer

Bedrag. Manipulation. Stonewall. Angreb. I dette fjerde og sidste afsnit af Forhandling 101 er vi nået ind til forhandlingsbordet. Vel at mærke dér, hvor det bliver svært. Her ser vi på de psykologiske mekanismer, der kan komme i spil i en forhandling, på de ubehagelige situationer og følelser, der kan opstå, og ikke mindst på, hvad du kan gøre ved dem.