Fra Advokaten

OleHorsfeldt

I vores artikelserie Fra Advokaten har Quarterly Analytics allieret sig med en af de ledende autoriteter inden for it-outsourcingjura i Norden, Ole Horsfeldt. Hvert nummer skriver han en artikel om de juridiske perspektiver ved forskellige emner inden for it-outsourcing.

Ole Horsfeldt er advokat og partner hos Gorrissen Federspiel, og beskæftiger sig udelukkende med BPO og it-outsourcing samt sourcing af teknologiprogrammer.

Ole Horsfeldt er forfatter af “It-outsourcing”, udgivet af Thomson, og en række andre bøger om it-konktrakter. Ole Horsfeldt er rated af Chamber’s Legal500 og PLC Which Lawyer som “leading” på outsourcingområdet.

Databehandleraftaler

Mange virksomheder har gennem de seneste par år arbejdet på at indgå databehandleraftaler mellem virksomheden og de af virksomhedens leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af virksomheden.

Genforhandling af forretningskritiske
aftaler op til deadline

Denne analyse ser på de prækære situation det kan være at forhandle it-aftaler, der er ved at løbe ud, samtidig med de står med en pressende deadline på et projekt.

Ejerskab til data

Fra Advokaten ser i denne analyse på indsamling af data og dertilhørende ejerskab. For hvem ejer egentlig data? Uden klar kontraktuel regulering vil svaret på dette spørgsmål oftest være uklart.

Mere fleksible outsourcingkontrakter

Fra Advokaten ser i denne analyse på modulbaseret outsourcing, der gør brug af servicepakker og kan tilføre en øget fleksibilitet. Hver servicepakke vil fungere uafhængigt af hinanden som en plug-and-play løsning, der kan tilkobles de forskellige leverandørers hovedaftale.

Licensauditering

Fra Advokaten ser i denne artikel nærmere på licensauditering, vilkårene for licensauditering og de forhold, man skal være særlig opmærksom på.

Kontrakter i skyen – public cloud

I denne analyse sætter Fra Advokaten fokus på de juridiske rammer, der knytter sig til at forhandle og aftage public cloud-ydelser.

Den gode invitation og det vindende tilbud

I denne analyse ser Ole Horsfeldt nærmere på, hvordan man som kunde får forankret løsningskrav og prismodeller i den kontrakt, man sender til leverandøren. Analysen går bl.a. i dybden med, hvem der skal skrive kontrakten, hvad den skal indeholde, hvornår den skal fremsendes og forhandles og hvordan leverandøren svarer.

Voldgifter inden for it-kontrakter

Artiklen beskæftiger sig med den situation, hvor konfliktløsning ikke har været mulig, og sagen er overgået til voldgift. Fra Advokaten gennemgår bl.a. de særlige karakteristika, som følger brug af voldgift sammenhold med almindelig domstolsprøvelse, og ser på fordele og ulemper ved brug af voldgift, som altid bør overvejes, inden man indsætter en bestemmelse om voldgift i en it-aftale.

Konfliktløsning inden for it-kontrakter

Konfliktløsning dækker over en meget bred palet af handlingsmuligheder – lige fra dialog til udtalelse af stævning med efterfølgende afsigelse af dom. Langt de fleste tænker først og fremmest på en ”kommerciel løsning”, idet hovedparten af alle tvister handler om penge og dermed også kan løses ved brug af samme.

Betydningen af persondataforordningen for outsourcingaftaler

Fra Advokaten er denne gang skrevet af Tue Goldschmieding, advokat hos Gorissen Federspiel. Han ser i denne udgave på, hvilken betydningen den nye persondataforordning har for outsourcingaftaler.

Håndtering af beredskabssituation

I denne artikel ser Ole Horsfeldt på, hvordan outsourcingkontrakter typisk stiller kunden i tilfælde af beredskabsscenarierne ”konkurs”, ”force majeure” og ”længerevarende misligholdelse” hos leverandøren.

Den nye udbudslov

Fra Advokaten har denne gang overladt ordene til gæsteskribenter Martin André Dittmer og Erik Kjær-Hansen, der begge er partnere i Gorissen Federspiel. De gennemgår i denne udgave de juridiske perspektiver i den nye danske udbudslov, der trådte i kraft 1. Januar 2016.

Contract management og outsourcingkontrakter

Gorrissen Federspiels kontrakt-paradigmer anvendes i nogle af de største outsourcing aftale, der er indgået i Skandinavien. I dette afsnit ser Ole Horsfeldt på sammenhængen mellem succesfulde outsourcing kontrakter og contract management.

Leverandørens risikostyring

Risikostyring er et afgørende element i alle langvarige kontrakter vedrørende forhold centrale for kontrakten. Ole Horsfeldt behandler i denne artikel risikostyring i et bredt perspektiv og løber igennem de tre centrale elementer; business continuity, service continuity og proaktiv risikostyring.

Kontraktvilkår, der altid skal aftales eller aldrig skal aftales

Ole Horsfeldt har igennem de seneste 18 år forhandlet eller gennemgået mange hundrede outsourcingkontrakter. Hans erfaringsgrundlag er baseret på juridisk arbejde med kontrakter, der både inkluderer leverandørernes standardvilkår og vilkår udarbejdet af kunderne og deres rådgivere. Med denne bagrund beskriver Ole Horsfeldt de vilkår, der altid skal med i en outsourcingkontrakt og de vilkår, man som kunde aldrig bør acceptere.

Multi-sourcing – kontraktvilkår

Fra Advokaten sætter denne gang fokus på de kontraktvilkår, du skal være særlig opmærksom på, når du går fra en traditionel single sourcing-model til et multi-sourcing scenarie.

Vigtige aftaleforhold i offshoring af it-services og forretningsprocesser

I det private diskuteres ikke længere offshoring eller ikke-offshoring – det er en del af enhver større outsourcingaftale og blot en del af leverandørens leverancemodel. Med afsæt i over 15 års erfaring i forhandlinger med offshore-leverandørerne, ser Ole Horsfeldt i denne artikel på begrebet offshore og på en række af de aftalemæssige forhold, som skal håndteres i relation til nearshore- og offshore-leverandører.

Ophørsassistance er en fundamental leverance

Ophørsassistance – eller “termination services” er den bistand som en eksisterende leverandør yder som forberedelse til og i forbindelse med helt eller delvist ophør af kontrakten med en given kunde.  Leverandørernes interesse for at samarbejde om en smidig overgang til en ny leverandør kan imidlertid være begrænset. Af den årsag kan der opstå problemer og retstvister. Denne artikel ser på de primære problemer, hvordan de kan imødegås, og hvad man på kundesiden skal være opmærksom på.

Fast track-udbud

I denne artikel gennemgår Ole Horsfeldt de forudsætninger og juridiske rammer, der skal være på plads for at gennemføre et fast track-udbud.

Genforhandling af outsourcing- og driftsaftaler

Der ligger store gevinster og venter på kunder, der genforhandler pris og vilkår flere gange i en kontrakts løbetid. I de fleste tilfælde venter kunderne dog med at genforhandle til sidste øjeblik og mister derved det optimeringspotentiale, der ligger i hyppige genforhandlinger. Ole Horsfeldt beskriver i denne artikel, hvad det kræver, og hvordan du som kunde griber opgaven an.