QA-Netværksprofilen

Det er vores ambition, at I også bruger hinandens viden uden for netværksarrangementerne. Derfor introducerer vi her NETVÆRKSPROFILEN – et nyt format i Quarterly Analytics, hvor vi præsenterer medlemmerne af QA-netværket med et lille interview og baggrundsinformationer, som skal gøre det lettere for jer at tage kontakt med hinanden, når I har brug for det.

Birte Damsgård, IT Contract Manager, PenSam

Birte Damsgård, IT Contract Manager, PenSam.

Du kan læse om Birtes ekspertiseområder, kontaktinformation og gode råd her.

“It-kontrakter indgås altid under en eller anden form for tidspres. Mit råd er her at sørge for at skaffe tid under kontraktforhandlingerne til kontraktens bilag. Klare beskrivelser reducerer den tid, man kommer til at bruge på uoverensstemmelser i driftsfasen.”

– Birte Damsgård, IT Contract Manager, PenSam.

 

Kenn Schneider, IT Director Nordic Tankers

Kenn Schneider, IT Director, Nordic Tankers.

Du kan læse om Kenn’s ekspertiseområder, kontaktinformation og gode råd her.

“Jeg har en lang historie med Dynamics AX, hvor jeg startede med de mere tekniske aspekter og senere byggede ovenpå i forhold til indhold og kompetencer som bindeled til forretningen. Det samme gælder spørgsmål om produktion og outsourcing til østlande.”

– Kenn Schneider, IT Director, Nordic Tankers.

 

 

 

 

Carsten Nørgaard, CIMT Region Hovedstaden

Carsten Nørgaard, Vicedirektør CIMT Region Hovedstaden.

Du kan læse om Carstens ekspertiseområder, kontaktinformation og gode råd her.

“Giv så meget som muligt for at tage så meget som muligt med derfra. Del ærligt både de gode erfaringer og de mindre gode erfaringer – og det gælder både kunde-, leverandør- og rådgiversiden.”

– Carsten Nørgaard, CIMT Region Hovedstaden.

 

 

 

Steen Melin, FOSS Analytical

Steen Melin er Head of IT hos FOSS Analytical

Du kan læse om Steens ekspertiseområder, kontaktinformation og gode råd her.

”Outsourcing bliver hurtigt en ideologisk kamp internt i organisationerne – for eller imod – mere end det bliver en aktiv stillingtagen til, hvad det er, man som organisation vil have ud af outsourcingprojektet.”

– Steen Melin, FOSS Analytical

 

 

 

Claus Berg, H. Lundbeck

Claus Berg er Senior Director, IT Vendor & Operations Management, hos H. Lundbeck.

Du kan læse om Claus’ ekspertiseområder, kontaktinformation og gode råd her.

”Hvis virksomheden står overfor at skulle outsource, er mit råd, at man nøje skal vurdere hvilke roller, der bliver tilbage i it-organisationen.”.

– Claus Berg, H. Lundbeck.

 

 

 

Ole Højly Hansen, Pandora

Ole Højly Hansen er Head of Vendor Management hos Pandora.

Du kan læse om Oles ekspertiseområder, kontaktinformation og gode råd her.

”Det er vigtigt at få detaljerne frem i lyset i forhandlingerne, for det er dem, “man slår sig på” efterføglende”.

– Ole Højly Hansen, Pandora

 

 

 

 

Kim Hannibal, JP/Politikens Hus

Kim Hannibal er teknisk ansvarlig/CTO hos JP/Politikens Hus.

Du kan læse om Kims ekspertiseområder, kontaktinformation og gode råd her.

”Jeg interesserer mig meget for det svære grænsesnit mellem drift og udvikling og generel forretningsorientering af it-organisationen, så det er jeg altid friskt på at tage en snak om”

Kim Hannibal, JP/Politikens Hus

 

Rikke Bay, GovernIT

Rikke Bay er indehaver, rådgiver/konsulent og ad hoc-it-chef hos GovernIT.

Du kan læse om Rikkes ekspertiseområder, kontaktinformation og gode råd her.

”Hold et skarpt fokus på governance. Det binder det hele sammen og sikrer, at vi opnår succes med it-outsourcing”

– Rikke Bay, GovernIT

 

 

 

 

 

 

Jørgen Skieller, Dansk Flygtningehjælp

Jørgen Skieller er CIO i Dansk Flygtningehjælp.

Du kan læse om Jørgens ekspertiseområde, kontaktinformation og gode råd her.

“Duk op til Quarterly Analytics’ netværksmøder, og byd ind. Det er en unik mulighed for at tilføre outsourcing et betydeligt højere kvalitetsniveau, via gennemsigtighed og dialog.”

– Jørgen Skieller, Dansk Flygtningehjælp

 

Lars Henningsen, IT-Forsyningen

Lars Henningsen er direktør i IT-Forsyningen.

Du kan læse mere om Lars’ ekspertiseområder, kontaktinformation og gode råd her.

Få ryddet op, struktureret og standardiseret så meget som muligt inden outsourcing”

– Lars Henningsen, IT-Forsyningen

 

 

 

 

 

Kim Lyster, ITO

Kim Lyster er Managing Partner hos ITO Business Consult.

Du kan læse om Kims ekspertiseområde, kontaktinformation og gode råd her.

“Giv jer tid til at udarbejde en sourcingstrategi, inden I outsourcer”

– Kim Lyster, ITO

Peter Høj, Netgroup

Peter_portrætFra netværket har denne gang givet ordet til en af vores leverandørside abonnenter – Peter Høj fra Netgroup, der er Account Executive.

Du kan læse om Peters ekspertiseområde, kontaktinformation og gode råd her.

”Få kortere bindingsperioder i forbindelse med outsourcing”

– Peter Høj, Netgroup

 

Kirsten Mols, COOP

Kirsten_Mols_portræt

Kirsten Mols er Partner Relationship manager hos COOP.

Du kan læse om Kirstens ekspertiseområde, kontaktinformation og gode råd her.

“Kend dine aftaler og dine aftalebetingelser”

– Kirsten Mols, COOP

 

 

 

 

 

 

 

Karen Bjernemose Rahbek, Digitaliseringsstyrelsen

Karen_Bjernemose_RahbekKaren Bjernemose Rahbek er koordinator i Rådgivningssekretariatet for it-drift, Ministeriernes Projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen.

Du kan læse om Karens ekspertiseområde, kontaktinformationer og gode råd her.

“Man kan have tænkt sig nok så godt om i indkøbet, men hvis man ikke følger op på kontrakten, udgør det en lige så stor risiko for overbetaling og andre uhensigtsmæssigheder.”

– Karen Bjernemose Rahbek, Digitaliseringsstyrelsen

 

Frederik Aakerlund, IC Companys

netvaerksprofilen_tilted

Frederik Aakerlund er VP IT hos IC Companys. Du kan læse om Frederiks ekspertiseområder, kontaktinformationer og gode råd her.

”Vi har truffet et aktivt valg om at arbejde målrettet med prisreguleringsmekanismer i vores kontrakter, så de følger markedsprisen.”

 – Frederik Aakerlund, IC Companys 

 

 

 

 

 

Ole Hansen, PFA Pension

portræt_Ole Hansen, PFA PensionOle Hansen er Contract Manager fra PFA Pension.
Du kan læse om Oles ekspertise områder, kontaktinformationer og gode råd her.

“Det er en del af den fremadrettede strategi kontinuerligt at være skarp på prisen og standardiseringen i vores organisation og at følge bevægelserne i markedet.”

 – Ole Hansen, PFA

 

 

 

 

Martin Garbrecht, Egmont Publishing

Martin_portrætMartin Garbrecht er it-chef i Egmont publishing.

Du har mulighed for at læse mere om de områder, hvor Martin gerne deler sin viden og hans gåde råd her.

“Arbejd målrettet for at skabe klare leveranceaftaler mellem forretning og it, og respekter hinandens ekspertiseområder.”

– Martin Garbrecht, Egmont Publishing