Quarterly Analytics Contract Health Check

Print

Contract Health Check er et vurderingsnotat af outsourcingdriftsaftaler. Contract Health Check giver et overblik over, hvilke aftaler i din portefølje, du skal være særligt opmærksom på, kan være ude af sync med markedsprisudviklingen. Servicen er forbeholdt QA-abonnenter og kan bruges af både kundeside og leverandørside.

Du kan se et eksempel på et Contract Health Check vurderingsnotat her

Kom i gang med at bruge Contract Health Check

1. Udfyld dataark
Det første, du skal gøre er at udfylde vores dataark med en række af aftalens nøgleparametre. Det er blandt andet: Tidspunkt for kontraktindgåelse, kontraktens længde, ydelsen, tidspunkt for prisregulering, m.m.

Du kan hente dataarket her

2. Indsend skema
Når skemaet er udfyldt, skal det sendes til:
qa@zangenberg.biz
Mailen skal inkludere dine kontaktoplysninger

3. Få vurderingsnotat
Efter behandlingen af dataarket vil du modtage et vurderingsnotat af sundhedstilstanden på din kontrakt.

Hver konkrakt får en farvekode:
Grøn betyder, at aftalen givetvis er prissat rimeligt i forhold til markedsprisen, og at du bør fokusere indsatsen på at gå i dybden med andre aftaler.
Rød betyder, at aftalen med stor sandsynlighed ligger over markedsprisen, og at du bør prioritere at undersøge netop den kontrakt nærmere med henblik på justeringer.
Gul er farvekoden, som indikerer, at kontrakten bør undersøges nærmere, da aftalen formodentlig er på vej til at være overprissat i forhold til markedet, men at du dog bør prioritere arbejdet med de røde kontrakter i porteføjlen først.

Samtidig vil vurderingsnotatet indeholde en vurdering af, hvilke af de udfyldte parametre du skal være særligt opmærksom på.


 

Har du spørgsmål til servicen, så kontakt:
Line Ørskov
lo@zangenberg biz.