Fra Analysehusene

Quarterly Analytics er researchtjenesten, der fortæller dig, hvordan markedsudviklingen og markedspriserne ser ud her og nu.

Andre analysehuse ser på fremtidig udvikling, og i denne serie har vi inviteret vores researchkollegaer til at give deres bud på, hvordan sourcingmarkedet og sourcingteknologier vil udvikle sig. Her får du et analytisk perspektiv, om hvordan sourcingmarkedet og sourcingteknologier udvikler sig.

Gartner:
Større ændringer på vej i sourcingmarkedet

Kristian Billeskov, Engagement Director fra Gartner i Danmark og EU, giver her sit bud på de trends, der former udviklingen inden for outsourcingmarkedet og den måde, it-afdelingerne outsourcer på i de kommende år.

IDC:
Kundernes købsmønstre forandrer markedet

Anders Elbak, Research Manager fra IDC Nordic, giver her sit bud på outsourcingmarkedets udvikling de kommende fem år – med vægt på driftsdelen.