Værktøjer

Om værktøjer

Vores research, analyser og tutorials indeholder typisk en række modeller, oversigter, skemaer og regneark, der er praktiske i arbejdet med it-økonomi. De supplerende værktøjer har du adgang til her på siden i en version, der er klar til brug i dit it- og sourcingøkonomiske arbejde.

Dataark/Aftaleark

Excel-ark til kortlægning og nedbrydning af komplet it-kapacitet og tilhørende kontraktvilkår f.eks. i en kontrakt eller i hele it-afdelingens setup. Arket kan bruges i en lang række sammenhænge blandt andet scenarie-modellering i it-strategiprocesser.

Benchmarkklausuler

Word-dokument med formuleringer, der kan bruges som inspiration til benchmark-klausuler og indeksprisregulering i dine kontrakter.

It-omkostningsmodel

Excel-skema til opgørelse af interne omkostninger til it-drift herunder årsværk. Det kan anvendes, når man skal opgøre sine omkostninger i forbindelse med intern it-drift. Brug den f.eks. i forbindelse med det sourcing-strategisk arbejde.

Modenhedsevaluering og indsatsprioritering af organisationens it-leverandørstyring

Excel-værktøj til at kortlægge og prioritere de vigtigste indsatsområder i forbindelse med etablering af it-leverandørstyring.

Serverdokumentation

Excel-ark til kortlægning af it-kapacitet inden for serverområdet. Skabelonen kan f.eks. anvendes til dokumentation af dine servere i et outsourcet setup.

Contract management
– Overbliksevaluering

Enkelt Excel-ark til arbejdet med Contract Management. Bruges til at danne sig hurtigt overblik over organisationens Contract Management indsats

Governance oversigt

Få overblik over governance indsatsen i forbindelse med dit it-sourcingstrategiske arbejde med dette værktøj.

Proof of Contract Management (PoCM)

Excel-ark til modenhedsevaluering inden for centrale processer og områder i Contract Management arbejdet. Brug det som en visuel guide til, hvor organisationen skal sætte ind.

Contract Health Check

Vores Contract Health Check er en overordnet vurdering af din outsourcingdriftaftale baseret på en række af vores nøgletal.

Digitaliseringsstrategi – indsamling, spørgeskema, trends

Dette værktøj bruger du til at afdække din startsituation for arbejdet med udarbejdelsen af en digitaliseringsstrategi.