Quarterly Analytics

Contract Health Check

Contract Health Check

Contract Health Check er et vurderingsnotat af outsourcingdriftsaftaler. Contract Health Check giver et overblik over, hvilke aftaler i din portefølje, du skal være særligt opmærksom på, kan være ude af sync med markedsprisudviklingen. Servicen er forbeholdt QA-abonnenter og kan bruges af både kundesiden og leverandørsiden.

Efter du har udfyldt og indsendt formularen, sender vi dig en vurdering af dine kontrakter et par dage senere. Har du flere kontrakter, skal du genbruge formularen og bemærke i bunden, hvilken kontrakt du har indsendt.

Vær opmærksom på, at Contract Health Check kun dækker it-driftkontrakter.

\

Se eksempel på udfyldt formular

Her kan du downloade et eksempel på, hvordan en Contract Healt Check formular kan udfyldes. Har du flere kontrakter, så udfyld en af gangen. I bunden af denne side er der en knap til at indsende en ny.

\

Se eksempel på færdigt Contract Health Check

Når du indsender din kontrakt til gennemsyn, får du en overskuelig rapport igen, hvor vi highlighter fokusområder. Kontrakterne inddeles efter en RØD, GUL og GRØN klassifikation afhængigt af dens tilstand.

Her udfylder du din kontrakts detaljer

Se vejledning her

Har du flere kontrakter?

Når du har trykket på ‘Indsend’ modtager vi din kontrakt. Har du flere kontrakter kan du trykke på knappen herunder for at genindlæse siden og gå igang med at indtaste en ny. Skriv venligst, at der er tale om en anden – og hvilken – kontakt i slutfeltet ‘Bemærkninger’.

Contract Healhcheck er en Quarterly Analytics service, der giver en overordnet vurdering af virksomhedens outsourcingaftaler baseret på et udvalgt antal nøgleparametre.

De enkelte felter skal udfyldes som angivet herunder:

Leverandør
Her angives leverandørens navn.

Kort beskrivelse af konrakten
Entydig beskrivelse af aftalen – for eksempel “driftsaftale”.

Aftaleindgåelse
Måned/år for aftalens indgåelse. Hvis aftalen er indgået mere end tre måneder før ikrafttræden, angives dette under “bemærkninger”.

Aftalelængde
Aftalelængden er den garanterede aftaleperiode. Såfremt der er mulighed for forlængelse med samme aftalevilkår, angives dette i næste felt. Aftalelængden angives i måneder.

Forlængelsesmuligheder
Her angives de kontraktregulerede muligheder for forlængelse under samme vilkår som hovedaftalen. Forlængelsesmulighederne angives i måneder. Mulighed for at forlænge to gange af et år angives som 24 måneder.

Kontraktpris

Årlig volumen
Her angives den årlige volumen i det senest afsluttede år.

Nedadgående prisregulering i perioden
Indeholder aftalen en nedadgående regulering af ydelsespriserne i perioden typisk med en fast procentvis reduktion? I så fald vælges hvor meget, der i gennemsnit reguleres pr. år.

Har aftalen været i udbud forud for indgåelse?
Her angives, om aftalen er resultatet af et formelt udbud, eller om man har indgået den uden en egentlig udbudsforretning.

Er aftaleprisen blevet justeret
Her angives, om der er sket en eller flere nedadgående justeringer af aftaleprisen i perioden – f.eks. som konsekvens af genforhandlinger. Justeringer, der alene følger af ændret volumen (og dermed ikke har betydet en ændret enhedspris), skal ikke medregnes her.

Hvor mange procent er aftaleprisen reduceret i perioden?
Her angives alene forhandlede reduktioner af prisen, der IKKE er en konsekvens af reduceret volumen.

Transitionsomkostninger i DKK
Hvis aftalen har udspecificeret transitionsomkostninger, angives de her.

Enhedspriser (indtast i DKK)

Enhedspris på storage
Her angives den aktuelle pris for en GB blended SAN, hvis denne er kendt, eller hvis det er en specifik type SAN (SSD, SAS, SATA etc.), ønskes dette angivet under bemærkninger.

Enhedspris på virtuelle servere
Her angives den aktuelle enhedspris for en virtuel server på mellem 1 og 4 vCPUér. Angiv gerne antallet af vCPU’er for den indtastede pris under bemærkninger.

Vilkår

Hvor befinder dit datacenter sig geografisk?
Angiver aftalen hvor datacentret skal være placeret? Hvis det er tilfældet, angives det i dette felt. Det er altså ikke den faktiske placering af datacentret, men derimod hvad aftalen foreskriver.

Særlige sikkerhedskrav
Her angives, om der er 1) krav til dobbeltcenterdrift med hotswitch og lignende eller 2) særlige krav, der gælder for forsvar og efterretningstjenester (sjældent relevant udenfor disse kundetyper).

Kapacitetsfleksibilitet
Angiver om aftalen giver mulighed for at reducere kapaciteten UDEN at dette påvirker enhedspriserne. 80 % angiver, at man kan reducere kapaciteten til 80 % af den oprindelige aftale. Reduktion til under 80 % vil i denne situation medføre øgede enhedspriser.

Bodsbestemmelser
Her angives, hvor stor en del af det månedlige vederlag der maksimalt kan betales i bod.

Benchmarking
Har aftalen benchmarkklausuler indbygget?

Ydelsestyper

Type af kontrakt
Her angives, om aftalen indeholder systemudvikling, drift (omfattende infrastrukturdrift og evt. applikations- og databasedrift, helpdesk), softwarelicenser og/eller systemvedligeholdelsesydelser.

Specifikke driftsydelser

Her angives med ja/nej, om de nævnte driftsydelser er en del af aftalen. Cloud Services dækker alle platforms- og infrastrukturydelser i skyen som f.eks. server, storage, backup, Azure mm.

Spørgsmål kan rettes til:


L
ine Ørskov
Direktør, 
Quarterly Analytics
Pilestræde 52 A, 4.sal
1112 København K
Tel.: +45 27 20 03 55
Mail: lo@zangenberg.biz

 

Tegn et abonnement

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.