Quarterly Analytics

Netværksprofilen

Netværksprofilen

Det er vores ambition, at I også bruger hinandens viden udenfor netværksarrangementerne. Derfor har vi opfundet NETVÆRKSPROFILEN, hvor vi præsenterer medlemmer af QA-netværket med et lille interview og baggrundsinformationer, som gør det lettere for jer at tage kontakt til hinanden, når I har brug for det.

Birte Damsgård, IT Contract Manager, PenSam

“It-kontrakter indgås altid under en eller anden form for tidspres. Mit råd er her at sørge for at skaffe tid under kontraktforhandlingerne til kontraktens bilag. Klare beskrivelser reducerer den tid, man kommer til at bruge på uoverensstemmelser i driftsfasen.”

– Birte Damsgård, IT Contract Manager, PenSam

Kenn Schneider, IT Director Nordic Tankers

“Jeg har masser af erfaring omkring produktion og outsourcing til østlande. Der kommer et ekstra kompleksitetslag i  kommunikationen, når sprog, kultur og fysisk distance bliver en del af ligningen, og det skal man være meget opmærksom på.”
– Kenn Schneider, IT Director, Nordic Tankers.

Carsten Nørgaard, CIMT Region Hovedstaden

“Giv så meget som muligt for at tage så meget som muligt med derfra. Del ærligt både de gode erfaringer og de mindre gode erfaringer – og det gælder både kunde-, leverandør- og rådgiversiden.”

– Carsten Nørgaard, CIMT Region Hovedstaden.

Claus Berg, H. Lundbeck

”Hvis virksomheden står overfor at skulle outsource, er mit råd, at man nøje skal vurdere hvilke roller, der bliver tilbage i it-organisationen.”
– Claus Berg, H. Lundbeck.

 

Ole Højly Hansen, Pandora

”Det er vigtigt at få detaljerne frem i lyset i forhandlingerne, for det er dem, “man slår sig på” efterføglende.”

– Ole Højly Hansen, Tidl. Pandora

 

Steen Melin, FOSS Analytical

”Outsourcing bliver hurtigt en ideologisk kamp internt i organisationerne – for eller imod – mere end det bliver en aktiv stillingtagen til, hvad det er, man som organisation vil have ud af outsourcingprojektet.”

– Steen Melin, FOSS Analytical

Jørgen Skieller, Skieller Consulting

“Duk op til Quarterly Analytics’ netværksmøder, og byd ind. Det er en unik mulighed for at tilføre outsourcing et betydeligt højere kvalitetsniveau, via gennemsigtighed og dialog.”

Jørgen Skieller, Tidl. Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

Karen Bjernemose Rahbek, Digitaliseringsstyrelsen

“Man kan have tænkt sig nok så godt om i indkøbet, men hvis man ikke følger op på kontrakten, udgør det en lige så stor risiko for overbetaling og andre uhensigtsmæssigheder.”

– Karen Bjernemose Rahbek, Tidl. Digitaliseringsstyrelsen

Kim Hannibal, JP/Politikens Hus

”Jeg interesserer mig meget for det svære grænsesnit mellem drift og udvikling og generel forretningsorientering af it-organisationen, så det er jeg altid frisk på at tage en snak om.”

– Kim Hannibal, JP/Politikens Hus

Rikke Bay, GovernIT

”Hold et skarpt fokus på governance. Det binder det hele sammen og sikrer, at vi opnår succes med it-outsourcing.”

– Rikke Bay, GovernIT

 

Frederik Aakerlund, IC Companys

“Vi har truffet et aktivt valg om at arbejde målrettet med prisreguleringsmekanismer i vores kontrakter, så de følger markedsprisen.”

 – Frederik Aakerlund, Tidl.  IC Companys 

Lars Henningsen, IT-Forsyningen

”Få ryddet op, struktureret og standardiseret så meget som muligt inden outsourcing.”

Lars Henningsen, IT-Forsyningen

 

 

 

 

Kim Lyster, ITO

“Giv jer tid til at udarbejde en sourcingstrategi, inden I outsourcer.”

– Kim Lyster, ITO

Peter Høj, Netgroup

”Få kortere bindingsperioder i forbindelse med outsourcing.”

– Peter Høj,  Tidl. Netgroup

Ole Hansen, Tidligere PFA Pension

“Det er en del af den fremadrettede strategi kontinuerligt at være skarp på prisen og standardiseringen i vores organisation og at følge bevægelserne i markedet.”

 – Ole Hansen, Tidligere PFA

Kirsten Mols, COOP

“Kend dine aftaler og dine aftalebetingelser.”

– Kirsten Mols, COOP