Review: Udbudsmateriale

Review: Udbudsmateriale

Zangenberg & Company kan foretage review af et udbudsmateriale, der er helt eller delvist færdigt. I forbindelse med review vil vi påpege mangler og uhensigtsmæssigheder og komme med konkrete anvisninger til, hvad I skal gøre, men vi vil ikke skrive den nye tekst...
Review: Tilbud/Aftaleoplæg med prisvurdering

Review: Tilbud/Aftaleoplæg med prisvurdering

Dette review indeholder alle elementerne fra basis-reviewet, men med en mere detaljeret vurdering af prisen i det fremsendte tilbud. Vi vil give en benchmarkbaseret vurdering af priserne for følgende elementer: serverdrift, storagedrift, netværksdrift, drift af...
QA+Workshop: IT-økonomimodel

QA+Workshop: IT-økonomimodel

Zangenberg & Company gennemfører en workshop med en eller flere deltagere fra din virksomhed.  Workshoppen sætter jer i stand til at etablere et fuldt it-økonomioverblik efter Zangenberg Analytics it-økonomimodel. Workshoppen indeholder følgendeMålsætninger for...
Workshop: Forhandlingsstrategi

Workshop: Forhandlingsstrategi

 På denne workshop gennemgår vi først udgangssituationen: Hvilke tilbud/aftaleoplæg står vi overfor, og hvad er de primære forhandlingspunkter? På basis af dette udarbejdes en egentlig strategi for at gennemføre en forhandling.Udgangspunktet for strategien er en...