Review: Basisreview af tilbud/aftaleoplæg uden detaljeret prisvurdering

  • Zangenberg & Company kan gennemføre et review af et eller flere aftaleoplæg fra leverandører.
  • I forbindelse med review vil vi påpege mangler og uhensigtsmæssigheder og komme med konkrete anvisninger til, hvad I skal gøre, men vi vil ikke skrive den nye tekst eller udarbejde de manglende bilag.

Leverance:

  • Kommentarer direkte i tilbud.
  • Notat med en samlet vurdering og angivelse af de vigtigste områder, der kræver indsats.
  • Henvisninger til relevant materiale og Quarterly Analytics ressourcer, der kan bruges til det videre arbejde med aftalen.

 Pris: DKK 25.000