Review: Tilbud/Aftaleoplæg med prisvurdering

  • Dette review indeholder alle elementerne fra basis-reviewet, men med en mere detaljeret vurdering af prisen i det fremsendte tilbud.
  • Vi vil give en benchmarkbaseret vurdering af priserne for følgende elementer: serverdrift, storagedrift, netværksdrift, drift af enduser-udstyr, applikationsdrift og databasedrift.

Leverance:

  • Kommentarer direkte i tilbud.
  • Prisvurdering.
  • Notat med en samlet vurdering og angivelse af de vigtigste områder der kræver indsats.
  • Henvisninger til relevant materiale og Quarterly Analytics ressourcer, der kan bruges til det videre arbejde med aftalen.

Pris: DKK 100.000