Workshop: Forhandlingsstrategi

  • På denne workshop gennemgår vi først udgangssituationen: Hvilke tilbud/aftaleoplæg står vi overfor, og hvad er de primære forhandlingspunkter? På basis af dette udarbejdes en egentlig strategi for at gennemføre en forhandling.
  • Udgangspunktet for strategien er en vurdering af det realistiske målbillede. Det er vigtigt at have beskrevet mulige alternativer til dette resultat – f.eks., at man slet ikke indgår en aftale med denne leverandør, eller at man indgår en aftale med mindre scope.
  • Herefter udvælger man hvilke scenarier, der med fordel kan inddrages i dialogen, og man vurderer hvilke aftaleelementer, der kunne have værdi for modparten.

Leverance:

  • Forhandlingsstrategi i ppt-format
  • Mødemateriale til første møde
  • Henvisning til relevant ”læs mere” materiale.

Pris: DKK 25.000