Workshop: Strategi for udbud, målsætninger for den nye aftale samt tildelingskriterier

Workshop: Strategi for udbud, målsætninger for den nye aftale samt tildelingskriterier

Workshop: Strategi for udbud, målsætninger for den nye aftale samt tildelingskriterier

  • Med denne workshop får I sikret, at de overordnede rammer for udbuddet og den nye aftale lægges fast. Vi sikrer, at I kommer igennem alle de væsentligste overvejelser og har en entydig definition af, hvad der skal udbydes, en strategi for, hvordan det skal gøres, og en plan for at komme videre.
  • Målet med workshoppen er at få beskrevet scope og mål for de udbudte ydelser på en måde, så det kan kommunikeres til den eller de leverandører, der skal byde på opgaven. 

Leverance:

  • Scopebeskrivelse
  • Beskrivelse af målsætninger til brug for udbudsmateriale
  • Udbudsstrategi og udbudsplan
  • Tildelingskriterier og evalueringsmodel

Pris: DKK 20.000

Færdigheder

Indsendt den

oktober 14, 2019