Workshop: Ydelsesbeskrivelser og prisbilag

  • På denne workshop går vi i dybden med to bilag, det ofte tager lang tid at få på plads. Vores tilgang er som altid: vi går efter standard og beskriver kun de nødvendige afvigelser.
  • Når det gælder bilaget med ydelsesbeskrivelser (Bilag 4.1. i D17) er udgangspunktet et standardbilag med ydelsesbeskrivelser, der er hentet fra vores benchmarkmodel. Det er de samme beskrivelser, vi har beskrevet i den vejledning, vi har udarbejdet for Digitaliseringsstyrelsen, og disse ydelsesbeskrivelser er allerede på forhånd accepteret af alle de dominerende leverandører i markedet.
  • Vi gennemgår beskrivelserne og diskuterer, om der er områder, der vil kræve justeringer, og om der er ydelser, der kan udelades, fordi I selv varetager disse opgaver.

Leverance:

  • Færdigt ydelsesbilag
  • Færdigt prisbilag

Pris: DKK 20.000