Digitaliseringsstrategi

Vi lever i en tid, hvor ledelsen i virksomheder og organisationer hele tiden præsenteres for nye og spændende teknologiske muligheder, og i en tid, hvor valg om brugen af it og teknologi, kan være afgørende for virksomhedens succes. Målrettet arbejde med digitaliseringsstrategien har derfor aldrig været vigtigere.

Formålet med denne artikelserie er dels at give en grundig introduktion til de elementer, der skal fokuseres på i arbejdet med digitaliseringsstrategi, og dels at give et rammeværktøj til at gennemføre en strategiproces. Serien er skrevet til alle, der har ansvar for at udarbejde digitaliseringsstrategier – hvad enten de er ansat i en it-afdeling eller et andet sted i organisationen.

Nr. 1, 2018: Introduktion til rammeværktøj for digitaliseringsstrategi

Nr. 1, 2018: Introduktion til rammeværktøj for digitaliseringsstrategi

Denne artikelserie giver dig de nødvendige værktøjer til at facilitere udarbejdelsen af en digitaliseringsstrategi. Dette første indledende kapitel ser på den rejse fra it-strategi til digitaliseringsstrategi, som de fleste virksomheder er på i dag.

 Nr. 2, 2018: Kortlægning af udgangspunktet

Nr. 2, 2018: Kortlægning af udgangspunktet

I dette afsnit sætter vi fokus på det praktiske arbejde, der er forbundet med at afdække de forskellige delområder i digitaliseringsstrategiens udgangspunkt.

 
 
 
Nr. 3, 2018: It-vision og -principper

Nr. 3, 2018: It-vision og -principper

Vi er nået til den del af processen, hvor arbejdet med at afdække forretningsstrategi, organisationens it-behov og -ønsker, teknologiske trends og muligheder samt baseline skal omformes til noget, der kan handles på.

Kortlægning af it-kompetencer

Kortlægning af it-kompetencer

I denne artikel sætter vi fokus på, hvordan it-organisationer kan sikre sig, at der er de rette kompetencer til at løfte en digitaliseringsstrategi, og om det er de rette kompetenceprofiler, der løser de aktuelle opgaver.