Transition

En af de mest kritiske faser for både kunde og leverandør i et outsourcingforhold er transitionsfasen, hvor it-setuppet skal flyttes fra kundens miljø til leverandørens eller mellem to leverandører.

I denne serie gennemgår vi de vigtigste faktorer, der kræver særlig opmærksomhed i forbindelse med transitionsfasen, og vi giver dig samtidig et blik på økonomi- og risikoperspektiverne ved transition.

Når driften skal flyttes

Når driften skal flyttes

Første del af vores serie om transition beskæftiger sig med den transition, der foregår fra kundens miljø til leverandørens, altså førstegangs-outsourcing eller outsourcing efter en periode med insourcet it.

Når driften skal flyttes for anden gang

Når driften skal flyttes for anden gang

I anden del af vores serie om transition ser vi på leverandør-til-leverandørtransition – altså den transition, hvor kunden i forbindelse med leverandørskift skal flytte sit it-setup mellem to leverandører.