Quarterly Analytics

Events

Tidligere events

Kun for abonnenter

 

15. juni 2023 kl. 8.30 – 11.30.  

Tema: Environmental and Social and Governance, oh my!

Eksterne indlæg: Statens Indkøb + QA’s egen “Fra Advokaten”-skribent, Ole Horsfeldt, Partner Gorrissen Federspiel

Der er en bølge på vej. Den kommer fra EU. Den kommer fra forbrugere og kunder. Den kommer fra investorer og interne CSR-afdelinger. Og, den kommer til at skylle ind over it-afdelinger, it-kontrakter, it-kunde/leverandørdialog – offentlige som private. Vi taler om ESG – både de formelle lovmæssige krav og de mindre formelle forventninger til organisationers indsatser i forbindelse med miljø, sociale emner/ansvar og god governance.
Det er et emne, som mange er opmærksomme på, men som stadig relativ få reelt har implementeret initiativer omkring i it-afdelingerne, og det er teamet for årets andet Kaffe og Tal netværksmøde eksklusivt for Quarterly Analytics abonnenter –  din mulighed for at komme bølgen i forkøbet.

Læs mere

 

Kun for abonnenter

 

24. april 2023 kl. 8.30 – 11.30.  

Kaffe og tal – Køb af public cloud infrastruktur – tæm kompleksiteten

Vi er klar med årets første møde i Kaffe & Tal-netværket for Quarterly Analytics’ abonnenter og lægger ud med et aktuelt emne og højaktuel case.

Vi skal tale om køb af public cloud-infrastruktur.

Dagens case kommer fra Ørsted, der for nylig kunne sætte punktum i ikke bare en af landets største, men også et af de første reelle public cloud-udbud. Casen præsenteres af Lars Waltenburg, der som Lead Sourcing Manager for IT & Digital hos Ørsted har været ansvarlige for udbuddet.

Læs mere

 

Kun for abonnenter

 

16. december 2022 kl. 8.30 – 11.30.  


Servicedesk – nu og i fremtiden

Årsskiftet nærmer sig med hastige skridt, og det betyder, at vi er klar med årets sidste møde i Kaffe & Tal-netværket for Quarterly Analytics’ abonnenter.

Dagens fokus er servicedesk.

Som en konsekvens af at flere og flere forretningsprocesser bliver digitaliseret, er kravene til servicedesken steget støt gennem en årrække. På dette netværksmøde ser vi på arbejdet med at skabe en økonomisk effektiv, veldokumenteret og transparent servicedesk i en tid, hvor et stadig stigende antal opgaver og brugerprofiler skal supporteres.

Som dagens case har vi fornøjelsen af at kunne give ordet til Novo Nordisk, der to år efter de indledende overvejelser i sommeren 2022 kunne afslutte transitionsdelen i et af Skandinaviens største servicedesk transformationsprojekter. Casen præsenteres af Vice President for Global IT-support hos Novo Nordisk, Lasse Lundemark.

Læs mere

 

Kun for abonnenter

BEMÆRK NY ADRESSE:

BREMERHOLM 6, KBH K. 

5. oktober 2022 kl. 8.30 – 11.30.  


It-økonomistyring: Den praktiske virkelighed under de store it-beslutninger 

Vi er gået ind i efteråret, og det betyder, at vi er klar med årets tredje møde i Kaffe & Tal-netværket for Quarterly Analytics’ abonnenter. Dagens tema er it-økonomistyring. Det fundament, der bør ligge solidt under digitaliseringsstrategien, de store købsbeslutninger, sourcing-strategien og valg i projektporteføljen. Det bliver en formiddag, der i høj grad står i praktikkens tegn, hvor vi ikke bare ser på, hvad man bør gøre, men hvordan man gør det.  

Som dagens case har vi fornøjelsen af at kunne give ordet til Rigspolitiet, der er et klassisk eksempel på en organisation med tung it-understøttelse, der stiller store krav til økonomistyringen af samme. Casen præsenteres af Jacob Behrend, der er chefarkitekt og har en aktiv rolle i optimering af it-økonomistyringen hos Rigspolitiet.

Læs mere

Kun for abonnenter
21. december 9.00 -12.00

Vigtigt! Dette møde er rykket online 


Kaffe og Tal – nu med undervisning:
 IT-økonomi for kunder, leverandører og rådgivere

Vi har fornøjelsen af at kunne invitere til årets fjerde udgave af kaffe og tal netværksmøde eksklusivt for Quarterly Analytics abonnenter.

 Det bliver et lidt anderledes et af slagsen vi har lagt under juletræet i år.
Denne gang byder vi nemlig på et tre timers undervisningsforløb i et af tidens mest centrale emner at forstå for alle, der arbejder inden for it-sourcing og -strategi lige nu:
Udviklingen i organisationernes it-økonomi.

Læs mere

 

Kun for abonnenter
15. Juni 2022 8.30 -12.00 

 


It-afdelingernes sammensætning og organisering i en transformationstid

Case: Energinet

Forsommerens netværksarrangement handler om en af de store bølger, der skyller ind over både private virksomheder og offentlige organisationer – nemlig transformationsbølgen. Som aldrig før er digital innovation, søgen efter nye forretningsmuligheder og omstilling til bæredygtig produktion m.m. på agendaen i direktionerne. Og, selvom det til tider bliver overset af de øverste ledelseslag, er det en agenda, der har og vil have, en markant indflydelse på organisationernes it-afdelinger de kommende år.

Som dagens case har vi fornøjelsen af at kunne præsentere Energinet, der netop nu står overfor en transformation mod bæredygtig energi, der ikke bare er unik i skala og kompleksitet i lokal dansk kontekst, men er det på verdensplan. Casen præsenteres af Energinets CIO, Signe Horn Rosted, der bl.a. står i spidsen for den forsyningskritiske it-understøttelse, som transformationsprojekterne er afhængige af.

Læs mere

Kun for abonnenter
27. oktober 2021
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Forhandling og optimering af Microsoft-aftaler

I mange danske it-organisationer er udgifter til Microsoft-licenser en af de helt tunge udgiftsposter i it-budgetterne, og derfor sætter vi fokus på, hvordan man kan arbejde med at optimere aftalerne – uanset virksomhedsstørrelse og spend.

Som dagens case har vi fornøjelsen af at byde SEGES tilbage til netværket. SEGES er videnscentret for dansk landbrug og it-løsninger til de danske landmænd, og casen præsenteres af Peter Enevoldsen, Director, Group Digital, i Landbrug & Fødevarer, SEGES.

Læs mere

 

Kun for abonnenter
23. Marts 2022 8.30 -12.00 


Kan det specielle overhovedet benchmarkes?

Case: Digitaliseringsstyrelsen i Grønland

Det er blevet tid til årets første “Kaffe & tal”-netværksarrangement. Fokus for dagen er  benchmarking med et tis, hvor vi ser nærmere på alt det, der ikke er standard i benchmarkingregi. For hvordan finder man egentlig den fair markedspris, når der skal tages særlige hensyn – eksempelvis til sær-geografier, sær-industrier, sær-reguleringer, sær-leverancer med mere? Hvordan kvantificerer man det, der gør en organisation og en aftale speciel?

Til at belyse dette emne, har vi Kaare Andersen., jurist og ansvarlig for it-indkøb i Digitaliseringsstyrelsen under Grønlands selvstyre, som netop har afsluttet et benchmarkprojekt i et marked, der ikke ligner alle andre.

Læs mere

 

Kun for abonnenter
18. juni 2021
Mødet bliver afholdt online
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Endeligt farvel til eget datacenter?

Det er blevet tid til årets andet “Kaffe & tal”-netværksarrangement eksklusivt for vores Quarterly Analytics’ abonnenter. Netværksmødet sætter denne gang fokus på alle de aspekter, der er i spil, når man vælger at opgive drift i eget datacenter. Hvad enten man har været vant til selv at drifte alle applikationer eller har arbejdet i et setup med delvis outsourcing, er det en proces, der kræver omtanke, forberedelse og skarpt fokus på økonomi og organisation – uanset om det er et stort eller lille setup, der skal ud af huset.

Som dagens case har vi fornøjelsen af at præsentere Københavns Stadsarkiv, der bevarer arkivmateriale med samlinger, som går tilbage til middelalderen, og er et af landets største content-digitaliseringsprojekter, med enorme datamængder. Casen præsenteres af Mads Neuhard, der er leder af Københavns Stadsarkiv og manden, der iværksatte lukningen af stadsarkivets eget datacenter.

Læs mere

Kun for abonnenter
København, Bemærk ny dato:
2. februar 2021
Mødet bliver afholdt online
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – it-økonomistyring og -strategi i krisetider

Da Covid19-epidemien rullede ind over verden i starten af 2020, stod det klart, at graden af den økonomiske påvirkning ville variere markant alt efter, hvilken branche man befandt sig i. I en Quarterly Analytics undersøgelse fra maj så vi alt fra helt uberørte it-budgetter til beskæring på 20+ procent.  Og Covid19-epidemien er på mange måder afsættet for dagens tema. Netværksmødet sætter fokus på, hvordan eksterne begivenheder pludselig kan bringe it-økonomien og budgetter i skarpt fokus, og ser på, hvordan man kan reagere, når det sker, samt forberede sig inden det sker. 

Dagens case er CABINN, der er Danmarks største kæde af budgethoteller og et eksempel på en virksomhed i en af de brancher, der er ramt hårdt. Casen præsenteres af Teit Vangsgaard Sonne CIO for CABINN

Læs mere

 

Kun for abonnenter
København, 12. december 2019 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Cloud Assessment  i et økonomisk perspektiv

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til december-versionen af “Kaffe & tal”-netværksarrangementet eksklusivt for Quarterly Analytics’ abonnenter. Her sætter vi denne gang fokus på Cloud Assessments nærmere bestemt den del, der handler om økonomiske analyser før, under og efter migrering.

Dagens case er Ørsted, der repræsenterer en af de danske virksomheder længst fremme i deres rejse mod cloud. Casen præsenteres af Troels Rendbæk Sørensen. 

Læs mere

Kun for abonnenter
København, 22. oktober 2020 08.45-11.30 – mødet bliver afholdt online
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Storage i et strategisk perspektiv

Vi er klar med en ny udgave af “Kaffe & tal”-netværksarrangementet eksklusivt for Quarterly Analytics’ abonnenter.

I en tid, hvor de fleste organisationer oplever stigende mængder af data, sætter vi denne gang fokus på storage og ser på det i et strategisk perspektiv. Formiddagen kommer bl.a. til at handle om storage-økonomi, -styring og -indkøb samt håndtering af de mange nye typer af data, der vokser frem i disse år. Som dagens case har vi den store fornøjelse at kunne stille med Danmarks Statistik og ikke mindst Annie Stahel, der er ledende it-chef og dagens eksterne indlægsholder.

Læs mere

 

Kun for abonnenter
København, 20. juni 2019 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Digitaliseringsstrategiens mange roller

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til årets første “Kaffe & tal”-netværksarrangement eksklusivt for Quarterly Analytics’ abonnenter. Vi sætter på dette møde fokus på digitaliseringsstrategien –  dens rolle i virksomhedens transformation og dens samspil med outsourcing og økonomi. På dagen har vi fornøjelsen af at præsentere en af de mest interessante digitaliseringsstrategiske-cases på markedet lige nu, DSB – fortalt af manden i spidsen for det hele –  CIO Michael Moesgaard.

Læs mere

Kun for abonnenter
København, 27. maj 2020 08.45-11.30 – Afholdes Online
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Fremtidens it-drift

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til årets første udgave af “Kaffe & tal”-netværksarrangementet eksklusivt for Quarterly Analytics’ abonnenter. Vi starter årets netværksrække med at sætte fokus på fremtiden for it-drift i en tid, dette område er under massiv forandring hos både offentlige og private organisationer.

Dagens case er en af landets største shared services centre Statens IT, der i år fylder 10 år. Statens IT er historien om en rejse mod driftsstandardisering med en hverdag, hvor transformation altid er på agendaen, og hvor man som mange andre steder afsøger, hvilken rolle cloud-infrastruktur skal spille i fremtiden. Casen præsenteres af direktør for Statens IT, Michael Ørnø. 

Læs mere

Kun for abonnenter
København, 9. april 2019 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Strategi, sourcing og sikkerhed

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til årets første “Kaffe & tal”-netværksarrangement eksklusivt for Quarterly Analytics’ abonnenter. Vi sætter på dette møde fokus på compliance og sikkerhed – to emner, som kunder i stigende grad fokuserer på i de it-sourcingstrategiske valg, og som derfor i disse år markerer sig som en forandringsagent i markedet for it-outsourcing.
Som dagens eksterne taler har vi den store fornøjelse af at kunne præsentere CIO for det danske forsvar, Kristian Vengsgaard 

Læs mere.
Kun for abonnenter
København, 10. december 2018 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Driftsaftaler – nye standardparadigmer

D17, K04, SKI 02.22. Der er flere nye kontraktparadigmer at forholde sig til, når der skal vælges kontraktgrundlag for it-driftsaftaler. De er sammen med leverandør- og advokat-paradigmer i fokus for årets fjerde og sidste netværksarrangement eksklusivt for Quarterly Analytics-abonnenter. På dette arrangement stiller vi skarpt på de nye kontraktparadigmer og beskriver, hvad de kan, og lige så vigtigt, hvad de ikke kan.

Læs mere

Kun for abonnenter
København, 18. april 2018 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Gentænkning af SKAT og andre giganter

Vi inviterer hermed til årets første Kaffe & Tal-netværksmøde, hvor vi har fornøjelsen af at præsentere en af de mest interessante it-sourcingstrategiske cases i det danske marked lige nu: Det danske skattevæsen. Casen præsenteres af nyudnævnt direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Andreas Berggren. Som altid er Kaffe & Tal-netværksmødet eksklusivt for Quarterly Analytics’ abonnenter.

Kun for abonnenter
København, 30. oktober 2018 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Når sourcingstrategien må ændres

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til årets tredje Kaffe & tal-netværksmøde eksklusivt for Quarterly Analytics’ abonnenter. Dette netværksmøde har blikket skarpt rettet mod forandringer. Vel at mærke de forandringer i omverden, i virksomhedens økonomi og strategiske fokus, i teknologiske muligheder, der betyder at sourcingstrategier, der før har virket, ikke længere er holdbare. Som dagens case har vi fornøjelsen af at kunne præsentere Pandora, hvor CIO Peter Cabello Holmberg fortæller om deres sourcingstrategiske rejse.

Læs mere

Kun for abonnenter
København, 12. december 2017 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Sourcingstrategi i dataeksplosinoens tidsalder

Det er blevet tid til årets fjerde og sidste Kaffe & Tal-netværksmøde eksklusivt for Quarterly Analytics’ abonnenter. På mødet sætter vi fokus på, hvad den hastigt voksende mængde data, de fleste organisationer oplever, betyder for det sourcingstrategiske arbejde. Vi runder netværksarrangementet af med gløgg og julegodt.

Kun for abonnenter
København, 19. juni 2018
08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Fremtidens infrastrukturstrategi

Med fremvæksten af cloud-tjenester, står virksomheder med egen drift og datacenter i disse år overfor en række strategiske valg, om hvordan fremtidens infrastruktur-setup skal se ud. Det er disse valg, der er i fokus for årets andet Quarterly Analytics Kaffe & Tal-netværksarrangement, hvor Ørsted – tidligere Dong Energy – er dagens hovedcase.

Kun for abonnenter
København, 21. september 2017 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – It-leverandørstyring og relationer

Vi inviterer til årets tredje Kaffe & tal-netværksmøde eksklusivt for Quarterly Analytics abonnenter. I en tid, hvor multi-sourcing setup er blevet normen og forretningen i stigende grad har indflydelse på it-indkøb, er leverandørstyring blevet en central disciplin i de danske virksomheder. Netværksarrangementet fokuserer på pragmatisk tilgang til implementering af leverandørstyring og ser samtidig på de områder, leverandørerne skal være opmærksomme på i grænsefladen mod kundernes leverandørstyringsprocesser.

Kun for abonnenter
København, 8. juni 2017 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – It-økonomi og strategi

Vi inviterer til årets andet Kaffe & tal-netværksmøde for Quarterly Analytics’ abonnenter. Dagen handler om samspillet mellem it-økonomi og -strategi og om, hvordan forståelse af it-økonomi influerer på de it-strategiske beslutninger, der træffes i de danske virksomheder.

Kun for abonnenter
København, 18. april 2018 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Specialarrangement på Asiatisk Plads: Mød de nye indiske sourcingvirksomheder

Quarterly Analytics arrangerer sammen med Udenrigsministeriet, Invest in Danmark og NASSCOM (foreningen af indiske teknologi-virksomheder) en dag, hvor vores abonnenter og andre kontakter kan høre mere om, hvad den næste bølge af indiske outsourcingvirksomheder vil tilbyde danske kunder og samarbejdspartnere, og hvor I kan møde nogle af dem, der er på besøg i Danmark.

Kun for abonnenter
København, 10. december 2015 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Sikkerhed og software i outsourcing

Kom med til december QA- netværksmødet for vores abonnenter, hvor vi åbner en pakke med hele to spændende emner. Denne gang giver vi vores indsigt i, hvad du skal være særlig opmærksom på i forhold til sikkerhedsydelser i outsourcingforhold, og emne nummer to handler om, hvordan man skaber overblik over softwareindkøb, når man har outsourcet.

Kun for abonnenter
København, 2. oktober 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Intelligent it-indkøb

Hvad er de centrale parametre, du kan skrue på, for at opnå stringens i styringen af dine it-køb? Hvilke særlige krav stiller outsourcingaftalerne? Vi er klar med det endelige program for vores næste netværksmøde i QA-netværket.
Vi har programstart klokken 9, men som vi plejer, er der selvfølgelig morgenmad om slagbordet fra klokken 8.30.

Kun for abonnenter
København, 28. februar 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Servicedesk

Det er blevet tid til årets tredje netværksmøde for Quarterly Analytics’ abonnenter. Temaet denne gang er servicedesk. Som en konsekvens af at flere og flere forretingsprocesser bliver digitaliseret, er kravene til servicedesken steget støt gennem en årrække. På dette netværksmøde ser vi på, hvordan man driver en økonomisk effektiv, veldokumenteret og transparent servicedesk i en tid, hvor et stadig stigende antal opgaver og brugerprofiler skal supporteres.

Kun for abonnenter
København, 26 august 2016 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Shared services centre og chargeback

Det er blevet tid til årets andet Kaffe & tal-netværksmøde for Quarterly Analytics’ abonnenter. Temaet denne gang er shared services centre og chargeback-modeller. At vælge den rigtige shared services – og ikke mindst chargeback-model – er for mange it-organisationer en udfordring. Det er absolut ikke en ”one size fits all”-øvelse, og et forkert valg kan medføre intern utilfredshed og svækkelse af it-organisationens position. Netværksmødet byder på to spændende cases fra organisationer, der har valgt vidt forskellige modeller, og som altid perspektiveres det med et indlæg fra Zangenberg & Company.

Kun for abonnenter
København, 29. september 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – It-governance

Quarterly Analytics er klar igen efter sommerferien, og vi starter ud med en invitation til vores næste netværks-arrangement for alle Quarterly Analytics-abonnenter. Denne gang kan du hente inspiration om governance i it-afdelingen. Både i forhold til it-governance generelt og i sammenhæng med it-sourcingstrategien.

 
Kun for abonnenter
København, 15. december 2016 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – It-aftale porteføljeanalyse

Det er blevet tid til endnu et Kaffe & tal-netværksmøde for QA-abonnenter. Temaet er denne gang porteføljeanalyse. Vi ser på arbejdet med systematisk gennemgang af it-aftaler med henblik på at optimere it-økonomien – på de fordele, der kan hentes, og de udfordringer, der er i processen. Da dette er årets sidste netværksmøde, siger vi pænt farvel til året ved også et se mod trends og tendenser for 2017.

Kun for abonnenter
København, 31. marts 2016 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – Indeksregulering

Så er det blevet tid til at sætte kryds i kalenderen til det næste QA-netværksmøde. Denne gang er temaet indeksregulering. Indeksregulering med brug af markedspriskonforme indeks er en af de nyere former for prisregulerings-mekanismer på markedet. Hvert kvartal udgiver Quarterly Analytics en række indeks, der er til rådighed for alle jer – vores abonnenter, og vi ser i stigende grad interesse for at bruge disse indeks til prisregulering af driftskontrakterne. Dette QA-netværksarrangement giver en introduktion til indeksregulering, og til hvordan det kan indarbejdes i en kontrakt. Og som altid, starter vi selvfølgelig dagen rundt om bordet med en god gang morgenmad.

Kun for abonnenter
København, 23. april 2015 08.30-11.30
Sprog: Dansk

Kaffe & tal – It-økonomi

Gennemsigtighed i og overblik over organisationens it-økonomi er en central komponent i arbejdet med organisationens samlede it-strategi og omkostningsstyring. At opnå det er imidlertid også en udfordring, mange organisationer kæmper med. På dette QA-netværksmøde ser vi på it-økonomi, budgetter, omkostnings-modeller og erfaringer med at styre et af de mest komplekse områder i organisationens samlede økonomi.