Quarterly Analytics

Kurser

Kurser On-demand

Quarterly Analytics’ kurser har fokus på det, som vi er gode til i huset: Løsning af it-strategiske og -økonomiske udfordringer. Det er undervisning, der er funderet i mange års erfaring fra tilsvarende forløb i offentlige og private danske organisationer. Alle vores undervisere arbejder til dagligt med rådgivning om de emner, de underviser i – og det er din garanti for, at vores undervisning aldrig bliver en ren  ”akademisk” øvelse, men er praktisk, direkte implementerbar i dit arbejde og forankret i den virkelige verden, som den ser ud i dag.

Alle vores kurser er on-demand. Det vil sige, at vi kommer til jeres organisation og afholder kurset for jeres team og, at I har mulighed for komme med input til programmet. 

Forhandling af komplekse it-aftaler

Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse it-aftaler, og samtidig er der stor risiko for at ende med ufordelagtige kontraktvilkår.

It-sourcingstrategi

På kurset it-sourcingstrategi kommer du til at lære om de forskellige sourcing-optioner, deres samspil med andre sourcing-typer og de økonomiske konsekvenser.

It-økonomi

It-økonomi henvender sig til alle, der ønsker at forstå mekanismerne og få et overblik over it-økonomi.

Forhandling af komplekse it-aftaler 

 

Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse it-aftaler, og samtidig er der stor risiko for at ende med ufordelagtige kontraktvilkår. Jo større aftale, jo bedre forberedt er leverandøren, og forskellen mellem den gode og mindre gode aftale er typisk mellem 15-30 procent af den samlede kontraktværdi.

Forhandling af Kurset Forhandling af komplekse it-aftaler klæder dig på til at kunne gennemføre forhandling af virksomhedens it-aftaler, opbygge en struktureret og analytisk tilgang til forhandling og hente de økonomiske gevinster.

Du lærer blandt andet at identificere og udnytte optioner i et it- forhandlingsforløb, forstå it-leverandørens positioner, de særlige grundtrin i softwareforhandling og cloud-forhandlinger, at sammensætte et forhandlingsteam og at håndtere besværlige personer i forhandlingssituationer.

Forhandling af komplekse it-aftaler kombinerer en grundig indføring i de formelle rammer for en forhandling med forhandlingsteori, konkrete handlingsanvisninger, ”best-practices” og praktiske øvelser og henvender sig til alle, der er direkte involveret på kundesiden i forhandlinger af it-aftaler.

Kurset ledes af en af landets mest erfarne rådgivere på området, Henrik Zangenberg fra Zangenberg & Company, og alle deltager modtager en personlig og alle deltagere modtager en personlig kopi af  Forhandling af it-aftaler.  

 

Længde 2 dage  9.00-16.30
Lokation Jeres arbejdsplads
Priser op til 12 deltagere
Normalpris 115.000 kroner
QA-abonnent 100.000 kroner

 

 

 

Hvad er on-demand?

Med et on-demand kursus kommer vi til jer og gennemfører undervisningen udelukkende for jeres interne teams. Vi finder datoer, der passer jer og hvis I ønsker det, har I mulighed for at komme med input, cases og ønsker til jeres kursusdag(e). I kan have helt op til 12 deltagere med på dagen. 

On-demand kurser er den bedste måde at forankre central viden bredt i jeres organisation.

On-demand giver mulighed for, at de mange forskellige interne profiler, der typisk er involveret i it-strategiske og -økonomiske projekter samt i forhandlingsforløb alle bliver sat i spil med en fælles forståelsesramme.

Sidst men ikke mindst: Med et on-demand kursus har jeres organisation mulighed for at deep dive i de dele af emnet I finder særligt interessante og dermed bruge forløbet til at tegne omridset og retning for eventuelle konkrete projekter eller forhandlingsforløb, I står over for.

Interesseret? 

Skriv til qa@zangenberg.biz og hør mere.

 

It-sourcingstrategi

Med fremvæksten af en række nye it-sourcing-former er markedet for it-outsourcing i hastig forandring. De nye sourcing-former stiller den professionelle it-afdeling over for en række valg, der skal træffes i forhold til sammensætningen af organisationens it-outsourcing-setup.

På kurset It-sourcingstrategi kommer du til at lære om de forskellige sourcing-optioner, arbejdet med sourcingscenarier og de økonomiske konsekvenser.

Du kommer blandt andet til at lære meget mere om:

 • Sourcingstrategiens tre faser: Kortlægning, analyse og plan
 • Definering af sourcingscenarier
 • Sourcing-økonomi
 • SWOT og risikoanalyse
 • Insourcing: Hvornår skal du overveje det, og hvad er konsekvenserne?
 • Sourcing management: Få styr på processer og kompetencer
 • Risk management ved outsourcing og insourcing
 • Udbud og konkurrenceudsættelse

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med it-sourcingstrategiske problemstillinger.

Strategikurset ledes af Henrik Zangenberg, der med over 20 års virke i førende internationale konsulenthuse er en af landets mest erfarne it-strategikonsulenter.

Længde 1 dags kursus 9.00 -16.30
Lokation Jeres arbejdsplads
op til 12 deltagere
Normalpris 65.000 kroner
QA abonnent 50.000 kroner

 

Hvad er on-demand?:

Med et on-demand kursus kommer vi til jer og gennemfører undervisningen udelukkende for jeres interne teams. Vi finder datoer, der passer jer og hvis I ønsker det, har I mulighed for at komme med input, cases og ønsker til jeres kursusdag(e). I kan have helt op til 12 deltagere med på dagen. 

On-demand kurser er den bedste måde at forankre central viden bredt i jeres organisation.

On-demand giver mulighed for, at de mange forskellige interne profiler, der typisk er involveret i it-strategiske og -økonomiske projekter samt i forhandlingsforløb alle bliver sat i spil med en fælles forståelsesramme.

Sidst men ikke mindst: Med et on-demand kursus har jeres organisation mulighed for at deep dive i de dele af emnet I finder særligt interessante og dermed bruge forløbet til at tegne omridset og retning for eventuelle konkrete projekter eller forhandlingsforløb, I står over for.

Interesseret? 

Skriv til qa@zangenberg.biz og hør mere.

 

IT-økonomi

Fælles for private virksomheder og offentlige institutioner er konstateringen af, at it udgør en stadig sigende del af virksomhedens samlede omkostninger. Samtidig er det blevet vanskeligere at få det fulde overblik over it-omkostningerne og endnu vanskeligere at få kontrol over dem.

QA-kurset IT-økonomi henvender sig til alle, der ønsker at forstå mekanismerne i it-økonomi, starte programmer, der kan få it-omkostningerne ned, og som overordnet vil sikre bedst mulig udnyttelse af organisationens it-budget. Kurset introducerer samtidig en letforståelig metodik til at skabe overblik over organisationens IT-økonomiske virkelighed og ser bl.a. på: 

IT-budgettets hovedposter

Inhouse IT vs outsourcing af IT

Typiske IT-budgetter og gode nøgletal

Brug af IT kontoplan

Driftsomkostninger

 • Nedbrydning af driftsomkostninger
 • Markedsprisernes udvikling over tid
 • Budgetbissens 10 gode spørgsmål til driftsomkostningerne

Vedligeholdelsesomkostninger

 • Nøgletal og nøglemetrikker – hvad driver omkostningen?
 • Hvordan kan man arbejde med at reducere vedligeholdelsesomkostningerne?
 • Budgetbissens 10 vigtigste spørgsmål til vedligeholdelsesomkostningerne

Udviklingsomkostninger

 • Estimering af udviklingsomkostninger – hvorfor er det så svært?
 • Controlling og styring af udviklingsomkostninger

Kurset ledes af Henrik Zangenberg stifter af Zangenberg Group. Med over 20 års virke i førende internationale konsulenthuse er Henrik Zangenberg en af landets mest erfarne IT-strategi og – økonomikonsulenter.

Længde 1 dags kursus 9.00 -16.30
Lokation Jeres arbejdsplads
Op til 12 deltagere
Normalpris 65.000 kroner
QA-abonnent 50.000 kroner

 

Hvad er on-demand?:

Med et on-demand kursus kommer vi til jer og gennemfører undervisningen udelukkende for jeres interne teams. Vi finder datoer, der passer jer og hvis I ønsker det, har I mulighed for at komme med input, cases og ønsker til jeres kursusdag(e). I kan have helt op til 12 deltagere med på dagen. 

On-demand kurser er den bedste måde at forankre central viden bredt i jeres organisation.

On-demand giver mulighed for, at de mange forskellige interne profiler, der typisk er involveret i it-strategiske og -økonomiske projekter samt i forhandlingsforløb alle bliver sat i spil med en fælles forståelsesramme.

Sidst men ikke mindst: Med et on-demand kursus har jeres organisation mulighed for at deep dive i de dele af emnet I finder særligt interessante og dermed bruge forløbet til at tegne omridset og retning for eventuelle konkrete projekter eller forhandlingsforløb, I står over for.

Interesseret? 

Skriv til qa@zangenberg.biz og hør mere.