Salesforce

I denne sektion har vi samlet vores artikler der indeholder succeskriterierne for at gennemføre en vellykket forhandling med Salesforce og ser nærmere på, hvilke aftaleelementer, der typisk vil kunne påvirkes, når man sidder ved forhandlingsbordet.

Ny bilagspakke til D17 gør det nemt at købe driftsydelser

Introduktion til forhandling af Salesforceaftaler

I denne artikel gennemgår vi succeskriterierne for at gennemføre en vellykket forhandling med Salesforce og ser nærmere på, hvilke aftaleelementer, der typisk vil kunne påvirkes, når man sidder ved forhandlingsbordet.