CO2-optimering

I denne sektion har vi samlet en række guides og artikler, der handler om CO2-optimering af it-driften.

 

Ny bilagspakke til D17 gør det nemt at købe driftsydelser

Optimering af CO2-udledning ved it-drift i public cloud

I denne artikel sætter vi fokus på bæredygtig public cloud-drift. Vi gennemgår blandt andet, hvilke grønne kriterier, der er relevante ved valg af cloud-udbyder, og vi ser nærmere på, hvad man som cloud-kunde selv kan gøre for at reducere ydelsens CO2-aftryk.

Ny bilagspakke til D17 gør det nemt at købe driftsydelser

Fra Advokaten: Krav om "grøn omstilling" – hvordan reguleres det i kontrakten?

I denne artikel behandles kontraktbestemmelser om grøn omstilling. Altså kontraktbestemmelser, der kan bruges i outsourcing- eller driftsaftaler til at understøtte en virksomheds mål angående grøn opstilling eller målsætninger om reduktion af virksomhedens CO2 aftryk – ofte kaldet virksomhedens grønne regnskab.

Ny bilagspakke til D17 gør det nemt at købe driftsydelser

Kortlægning og optimering af CO2-udledning ved datacenterdrift

I denne artikel beskriver vi et basisrammeværk, der kan bruges til at kortlægge et datacenters CO2-udledning og danne udgangspunkt for fremtidige drøftelser om CO2-reduktion og optimering af datacenterdriften. Derudover gennemgår vi en række scenarier, hvor man via specifikke indsatsområder kan nedsætte CO2-forbruget i et datacenter.