Quarterly Analytics

Brugsbetingelser

 Brugervilkår & betingelser

1. Brugeradgange er personlige

Jeres brugeradgange under abonnement er personlige. Det vil sige, at det er knyttet til specifikt navn og mail. Det betyder, at den enkelte bruger ikke må dele login med kollegaer, leverandører eller andre. Vi har stor forståelse for, at der sagtens kan være flere i virksomheden, som kan have glæde af tallene og indhold fra Quarterly Analytics, så skriv til os, og få et godt tilbud på en flerbrugerløsning.‌

1.2 Brugeradgange kan overdrages 

Brugerlicenser under abonnementet kan altid overdrages internt i den virksomhed som abonnementet er tilknyttet, f.eks. ved rolle-skifte. Det kan I gøre så mange gange, I ønsker det. Send blot navn og mailadresse på kollega, der skal overtage en given brugerlicens til qa@zangenberg.biz, så får vi dem onboardet med login og en personlig rundtur i materialet.

1.3 Brugeradgange og research kan ikke tages med til ny virksomhed

Brugeradgange ejes af virksomheden, der har abonnementet. Skifter du til en ny virksomhed eller stopper med at arbejde, stopper din ret til at bruge din adgang og til at bruge al digital downloadet researchmateriale, prisdata, indeks, værktøjer med mere. 

2. Informationerne er vores

Quarterly Analytics lever af at levere unikke tal og informationer til dig og vores andre abonnenter. De informationer tager vi penge for. Begynder tal, indeks, researchartikler og værktøjer at sprede sig ukontrolleret i markedet, så har de ikke længere samme værdi, og så ryger forretningsmodellen for Quarterly Analytics.‌

Derfor er alt materiale på sitet og i den trykte udgave af Quarterly Analytics underlagt copyright. Du må ikke overdrage, gengive eller på anden måde distribuere eller reproducere vores materiale til dine leverandører, kunder eller andre eksterne parter uden vores eksplicitte og skriftlige tilladelse.‌

Vi forbeholder os samtidig ret til at begrænse antal af downloads og/eller suspendere adgang til research for den enkelte bruger og/eller account, hvis der opdages forbrugsmønstre, som overskrider almindelig. fair brug af tjenesten. Dette gælder i særdeleshed ved forsøg på ”tømning” af researchbasen, hvor ekstraordinært store mængder af research downloades i en session.

2.1 Du må gerne dele enkelte stykker downloadet research internt 

Quarterly Analytics research dækker emnemæssigt bredt – fra det strategiske, økonomiske, til det juridiske og driftsorienterede. Ser du en gang imellem en researchartikel, du mener, en kollega fra en anden afdeling vil have glæde af at læse, så download den og send den til dem. Vi vil gerne have, at vores research skaber værdi og lever i jeres organisation, og vi betragter dette som fair brug. 

2.1.1 QA-prisindeksregulering i kontrakter

Vores prisdata og indeks er nøgle IP for os, og må, som beskrevet i pkt. 2, ikke deles eksternt. Bruges Quarterly Analytics prisindeks som prisreguleringsmekanisme indskrevet i kontrakt skal begge parter – kunde og leverandør – derfor være abonnenter på Quarterly Analytics i den periode aftalen løber. Husk at spørge din aftalepart, om de er abonnenter, før I indskriver det i aftalen.

Alternativt kan I altid frikøbe de enkelte indeks til brug i forbindelse med en specifik aftale, hvis én part ikke ønsker at tegne abonnement. Kontakt os på qa@zangenberg.biz for at høre mere om frikøb.

​Du kan se priserne for henholdsvis kunde og leverandørabonnementer her​

Er du i tvivl om, hvordan du må bruge Quarterly Analytics’ informationer? Så ring til os, eller send dine spørgsmål pr. mail på qa@zangenberg.biz

3. Dit abonnement er løbende

Når I tegner et abonnement på Quarterly Analytics, er det et løbende abonnement for en periode på et år ad gangen, det fornyr automatisk og stopper først, når I giver besked. 

3.1 Abonnementsperiode 

Abonnementsperioden gentegnes automatisk den første i den måned, hvor abonnementet oprindeligt er indgået. Den dato kan du altid se på jeres aftaledokument, og er du i tvivl så tøv ikke med at skrive til qa@zangenberg.biz

3.2 Opsigelse

Ønsker I at opsige jeres abonnement, kan dette gøres på qa@zangenberg.biz

Opsigelsen skal blot ske senest sidste hverdag inden den nye abonnementsperiode starter. ‌

3.2.1 Brug af QA materiale i opsigelsesperiode

Vi lukker først for jeres brugeradgange, når abonnementet udløber. I den periode kan I frit bruge research, prisdata og værktøjer, skifte brugere, deltage i netværksmøder og benytte kursusrabat m.m. 

Dette er dog underlagt vilkår om fair brug se pkt. 2. 

3.2.1.1. Brug af QA materiale efter opsigelsesperioden 

Når abonnementet er lukket ned, stopper jeres og alle tilknyttede brugeres ret til at bruge downloadet digitalt materiale også. Det vil sige vores prisdata, indeks, værktøjer og andet downloadet researchmateriale. De trykte rapporter må dog fortsat gerne benyttes. 

4. Tilbud til jer‌

Ud over dit trykte Quarterly Analytics vil vi engang i mellem sende dig en ekstra invitation til et QA-arrangement, et tilbud på et relevant Quarterly Analytics kursus eller invitation til Zangenberg webcasts. Det siger du her ja til, at vi gerne må – også pr. mail. Vi deler ikke dine informationer, og du kan altid unsubscribe på vores mails. 

5. Det utænkelige 

Vores mål er altid at levere fuldt valide informationer. Skulle der mod forventning opstå en situation, hvor der har sneget sig en fejl ind i en QA-udgivelse, kontakter vi dig på mail, så snart vi er blevet opmærksomme på problemet, og sender dig opdateret materiale. Vores erstatningsansvar for direkte såvel som indirekte tab begrænser sig til det årlige abonnementsbeløb.‌