Quarterly Analytics

Værktøj

Værktøjer

Vores research, analyser og tutorials indeholder typisk en række modeller, oversigter, skemaer og regneark, der er praktiske i arbejdet med it-økonomi. De supplerende værktøjer har du adgang til her på siden i en version, der er klar til brug i dit it- og sourcingøkonomiske arbejde.

Aktivbaseret risikovurdering

Excel-skema til udarbejdelse af den aktivbaserede risikovurdering. Du kan bruge værktøjet som udgangspunkt eller reference for din egen virksomheds risikovurdering. Det anbefales desuden at læse kapitel 5 af it-sikkerhed i forbindelse med brugen af værktøjet.

Knyttet til artiklen:
Aktivbaseret risikovurdering

Værktøj til it-kontoplan

Dette værktøj er et Excel-skema der kan lette arbejdet med at sortere virksomhedens historiske it-udgifter i forbindelse med etablering af en it-kontoplan.

Knyttet til artiklen:
It-kontoplanen

Cloud Readiness Tool

Cloud readiness-værktøjet et indikativt værktøj, der kan bruges til at vurdere enkelte applikationers egnethed i forhold til en cloud-migrering. Værktøjet kan f.eks. bruges i forbindelse med en cloud assessment, hvor det kan danne udgangspunkt for en indledende vurdering af virksomhedens applikationslandskab med henblik på af finde egnede kandidater til cloud-migrering.

Knyttet til artiklen:
Serie – Cloudskolen
QA3 2020 Cloud readinessværktøj

Værktøj til indsamling af data om storage-miljø

Dette værktøj er et Excel-ark, der kan bruges til indsamling af data om et storage-miljø i forbindelse med behovsafdækningsfasen i en storage-strategi.

Knyttet til artiklen:
QA3 2020 Storagestrategi

Værktøj til it-kompetencekortlægning

Dette værktøj er et Excel-ark, der kan bruges til kompetencekortlægning af en it-afdeling.

Knyttet til artiklen:
Kortlægning af it-kompetencer

Template til forhandlingsstrategi

Dette værktøj er en simpel Powerpoint- skabelon, der kan benyttes som udgangspunk for virksomhedens forhandlingsstrategi forud for en forhandling om en it- aftale.

Knyttet til artiklen:
Forhandling af itaftaler

Bilagspakke til D17

Dette værktøj er en komplet bilagspakke til D17-kontrakten, som frit kan benyttes af abonnementer. Pakken indeholder 12 bilag, som med få justeringer kan tilpasses den individuelle driftsaftale.

Knyttet til artiklen:
Ny bilagspakke til D17 gør det nemt at købe driftsydelser

Årlige leverandør-review

Dette værktøj er et excel-ark, som kan bruges som en hjælp til arbejdet med at forbedre det årlige leverandør-review. Værktøjet kan benyttes som supplement til virksomhedens sædvandlige leverandørstyringsprocessor man kan også bruges alene til at samle op på alt, der er værd at tale om ved det årlige leverandør-review.

Knyttet til artiklen:
Guide til det årlige leverandør-review, 2019

Dataark/aftaleark

Dette værktøj er et excel-ark til kortlægning og nedbrydning af komplet it-kapacitet og tilhørende kontratvilkår f.eks. i en kontrakt eller i hele it-afdelingens setup. Arket kan bruges i en lang række sammenhænge blandt andet scenarie-modellering i it-strategiprocessor.

Knyttet til artiklen:
Serie – It-sourcingstrategi og okonomi

Proof of Contract Management (PoCM)

Dette værktøj er et excel-ark til modenhedsevaluering indenfor centrale processer og områder i Contract Management-arbejdet. Det kan bruges som en visuel guide til, hvor organisationen skal sætte ind.

Knyttet til artiklen:
Serie – Contract Management
Contract Management, nr. 2, 2014: Forankring og overblik

Contract management – overbliksevaluering

Dette værktøj er et enkelt excelark til arbejdet med Contract Management. Det kan bruges til at danne sig et hurtigt overblik over organisationens Contract Management-indsats.

Knyttet til artiklen:
Serie – Contract Management

It-omkostningsmodel

Dette værktøj er et excel-skema til opgørelse af interne omkostninger til it-drift herunder årsværk. Det kan anvendes, når man skal opgøre sine omkostninger i forbindelse med intern it-drift. Brug den f.eks. i forbindelse med det sourcing-strategiske arbejde.

Knyttet til artiklen:
Serie – It-sourcingstrategi og okonomi

Modenhedsevaluering og indsatsprioritering af organisationens it-leverandørstyring

Dette excel-værktøj kan bruges til at kortlægge og prioritere de vigtigste indsatsområder i forbindelse med etablering af it-leverandørstyring.

Knyttet til artiklen:
Introduktion til it-leverandørstyring

Benchmarkklausuler

Dette værktøj er et work-dokument med formuleringer, der kan bruges som inspiration til benchmarkklausuler og indeksprisregulering i kontrakter.

Knyttet til artiklen:
Fire typer af benchmarkklausuler, du skal kende

Governance-oversigt

Dette værktøj er et excelark, hvori der kan dannes et overblik over governance-indsatsen i forbindelse med dit it-sourcingstrategiske arbejde.

Knyttet til artiklen:
Sourcingstrategiskolen, Kapitel. 4, 2015: Sourcing governance

Serverdokumentation

Dette værktøj er en how-to-føjleton om it-sourcingstrategi fra plan over økonomi til governance.

Knyttet til artiklen:
Serie – It-sourcingstrategi og okonomi

Kapacitetsbehov

Dette værktøj er et excel-ark, som kan bruges til at få et overblik over fremtidigt kapacitetsbehov. Værktøjet samler kapacitetsbehov og sourcinganalyse. Det er således et overblik over ikke bare, hvordan kapaciteten udvikler sig men også, hvor kapaciteten skal placeres i den årrække, som analysen gælder for.

Knyttet til artiklen:
Spotlight: Analyse af fremtidige kapacitetsbehov

Aktivbaseret risikovurdering

Dette værktøj er et Excel-skema til udarbejdelse af den aktivbaserede risikovurdering. Det kan bruges som udgangspunkt eller reference for egen virksomheds risikovurdering. 

Knyttet til artiklen:
Aktivbaseret risikovurdering

Digitaliseringsstrategi – indsamling, spørgeskema og trends

Dette værktøj er et word-dokument, som kan bruges til at afdække ens startsituation for arbejdet med udarbejdelsen af en digitaliseringsstrategi.

Knyttet til artiklen:
Digitaliseringsstrategi