IT-leverandørstyring

It-leverandørstyring handler om at sikre, at alle faser og interaktioner i forbindelse med organisationens leverandørrelationer håndteres systematisk, koordineret og styret af et fælles sæt af regler og politikker, der er ledelsesmæssigt forankret.

Vores introduktion til it-leverandørstyring gennemgår en praktisk metode til implementering af it-leverandørstyring i organisationen. Brug artiklen sammen med værktøjet Modenhedsevaluering og indsatsprioritering, der hjælper til med at kortlægge modenhed og prioritere indsatsen i mod at få etableret en mere effektiv og systematisk it-leverandørstyring.

Introduktion til it-leverandørstyring

Introduktion til it-leverandørstyring

Artiklen, udformet som en guide og tutorial, sætter fokus på de elementer, der skal til for at implementere en effektiv og operationel it-leverandørstyring.

 Guide til det årlige leverandør-review, 2019

Guide til det årlige leverandør-review, 2019

Denne artikel gennemgår, hvordan man kan sikre et samlet og systematisk eftersyn af outsourcing-relationen, og introducerer et enkelt og effektivt værktøj, der kan hjælpe både kunde og leverandør godt i mål i forbindelse med reviewet.

  Værktøj: Modenhedsevaluering og indsatsprioritering af organisationens it-leverandørstyring

Værktøj: Modenhedsevaluering og indsatsprioritering af organisationens it-leverandørstyring

Værktøjet bidrager til at kortlægge og prioritere de vigtigste indsatsområder i organisationens arbejde med it-leverandørstyring. Det anbefales at læse artiklen “Introduktion til it-leverandørstyring” i forbindelse med brug af værktøjet.

Værktøj: Det årlige leverandør-review

Værktøj: Det årlige leverandør-review

Brug værktøjet som en hjælp til arbejdet med at forberede det årlige leverandør-review. Værktøjet kan benyttes som supplement til virksomhedens sædvanlige leverandørstyringsprocesser, men kan også bruges alene til at samle op på alt, hvad der er værd at tale om ved det årlige leverandør-review.

Knyttet til artiklen:
Guide til det årlige leverandør-review, 2019