It-sourcingstrategi og -økonomi

Bedre økonomi, bedre styring, bedre udnyttelse af teknologiske muligheder og bedre forankring. Det er blot nogle af de fordele, der kan høstes ved at løfte indkøbet af it-sourcing til et stykke strategisk arbejde.

I Quarterly Analytics it-sourcingstrategiskole giver vi dig en gennemgang af de tre faser og 14 punkter, der indgår i det sourcingstrategiske arbejde. Skolen er praktisk orienteret og indeholder en lang række værktøjer, du kan indarbejde i dit it-sourcingstrategiske arbejde.

Kapitel. 1, 2014: Introduktion til de tre faser

Sådan bruger du QA-prisdata til at estimere effektiviteten af intern drift

I denne artikel gennemgår vi, hvordan virksomheder med intern it-drift kan bruge Quarterly Analytics’ markedsprisdata til at finde ud af, om it-afdelingen leverer it-drift til en markedspris og som indspark til sourcingstrategiske diskussioner på driftsområdet.

Kapitel. 1, 2014: Introduktion til de tre faser

Introduktion til co-location-outsourcing

I denne artikel sætter vi fokus på outsourcing af datacenterdrift til en co-location-leverandør. Vi gennemgår blandt andet, hvornår og for hvem det kan være relevant at overveje co-location, hvilke elementer der indgår i en typisk co-location-ydelse samt hvilke faktorer, der har betydning for prisen og den samlede datacenterøkonomi.

Kapitel. 1, 2014: Introduktion til de tre faser

Sourcingstrategi (2023)

Vi gennemgår i denne artikel et komplet rammeværk for udarbejdelse af en sourcingstrategi.

Kapitel. 5, 2018: it-omkostningsmodellen

Sourcing af applikationsvedligehold

I denne artikel beskriver vi de elementer, man skal have styr på, hvis man vil udarbejde en sourcingstrategi for applikationsvedligehold.

Kapitel. 4, 2015: Sourcing governance

Sourcing governance

Sourcing governance er strukturer, processer og roller, der sikrer, at it og forretning løbende understøtter hinanden. Du får her et pragmatisk rammeværk for kortlægning og etablering af sourcing governance, der er generelt anvendeligt i arbejdet med at styre it.

Kapitel. 5, 2018: it-omkostningsmodellen

it-omkostningsmodellen

I denne artikel gennemgår vi, hvordan man kan foretage en aktivitetsbaseret nedbrydning af virksomhedens it-økonomi ved hjælp af en systematisk it-omkostningsmodel.

Anbefalet værktøj: It-omkostningsmodel

Kapitel. 5, 2018: it-omkostningsmodellen

It-kontoplan

I denne artikel præsenterer vi en metode til at udarbejde en detaljeret it-kontoplan, som udgør fundamentet i et solidt overblik over virksomhedens it-økonomi. I artiklen præsenteres også et værktøj, som supplerer metoden og kan bruges som støtte i arbejdet med at få omlagt virksomhedens it-regnskab i overensstemmelse med den nye kontoplan.

Anbefalet værktøj: It-kontoplan

Værktøj Governance oversigt

Værktøj It-kontoplan

Dette værktøj er et Excel-skema der kan lette arbejdet med at sortere virksomhedens historiske it-udgifter i forbindelse med etablering af en it-kontoplan. Anbefalet læsning: It-kontoplan

Værktøj Governance oversigt

Værktøj Governance oversigt

Få overblik over governance indsatsen i forbindelse med dit it-sourcingstrategiske arbejde med dette værktøj.

Anbefalet læsning: Kapitel. 4, 2015: Sourcing governance

Værktøj It-omkostningsmodel

Værktøj It-omkostningsmodel

Excel-skema til opgørelse af interne omkostninger til it-drift herunder årsværk. Det kan anvendes, når man skal opgøre sine omkostninger i forbindelse med intern it-drift. Brug den f.eks. i forbindelse med det sourcing-strategisk arbejde.

Anbefalet læsning: Kapitel. 3, 2015: Økonomi

 
Værktøj It-omkostningsmodel

Serverdokumentation

Skabelon til dokumentation af servere i et outsourcet setup

Værktøj It-omkostningsmodel

Dataark/aftaleark

Dette værktøj er et excel-ark til kortlægning og nedbrydning af komplet it-kapacitet og tilhørende kontratvilkår f.eks. i en kontrakt eller i hele it-afdelingens setup. Arket kan bruges i en lang række sammenhænge blandt andet scenarie-modellering i it-strategiprocessor.