It-sourcingstrategi og -økonomi

Bedre økonomi, bedre styring, bedre udnyttelse af teknologiske muligheder og bedre forankring. Det er blot nogle af de fordele, der kan høstes ved at løfte indkøbet af it-sourcing til et stykke strategisk arbejde.

I Quarterly Analytics it-sourcingstrategiskole giver vi dig en gennemgang af de tre faser og 14 punkter, der indgår i det sourcingstrategiske arbejde. Skolen er praktisk orienteret og indeholder en lang række værktøjer, du kan indarbejde i dit it-sourcingstrategiske arbejde.

Kapitel. 1, 2014: Introduktion til de tre faser

Kapitel. 1, 2014: Introduktion til de tre faser

Hvor skal man starte, når der skal skabes en ny it-sourcingstrategi, eller når den gamle skal revideres? Første afsnit lægger ud med en introduktion til sourcingstrategiens tre faser og 14 grundelementer.

Kapitel. 2, 2014: Sourcingstruktur

Kapitel. 2, 2014: Sourcingstruktur

Kapitel to i it-sourcingstrategiskolen fokuserer på en af kerneopgaverne i det strategiske arbejde: Kortlægning af det nuværende it-sourcingsetup samt udarbejdelse af de scenarier, der kan lede til en endelig beslutning om virksomhedens fremtidige it-sourcingstrategi. Her får du en udførlig guide til, hvordan du udarbejder scenarierne.

 Kapitel. 3, 2015: Økonomi

Kapitel. 3, 2015: Økonomi

Tredje kapitel i vores it-sourcingstrategiskole handler om it-økonomi – nærmere bestemt, hvordan du bryder it-økonomien ned i en fast omkostningsmodel. Her får du dét overblik, der gør det muligt at arbejde aktivt med økonomien som en del af det sourcingstrategiske arbejde.

Kapitel. 4, 2015: Sourcing governance

Kapitel. 4, 2015: Sourcing governance

Kapitel fire i vores serie om it-sourcingstrategi handler om sourcing governance – mere konkret om de strukturer, processer og roller, der sikrer, at it og forretning løbende understøtter hinanden. Du får her et pragmatisk rammeværk for kortlægning og etablering af sourcing governance, der er generelt anvendeligt i arbejdet med at styre it.

 
Kapitel. 5, 2018: it-omkostningsmodellen

Kapitel. 5, 2018: it-omkostningsmodellen

Denne artikel er et supplement til kapitel 2, og gennemgår en cloud-opdatering af værktøjet ”it-omkostningsmodel”, og hvordan man sætter værktøjet i spil i forhold til kortlægning og scenariearbejde ved it-sourcing.

Anbefalet værktøj: It-omkostningsmodel

Kapitel. 5, 2018: it-omkostningsmodellen

It-kontoplan

I denne artikel præsenterer vi en metode til at udarbejde en detaljeret it-kontoplan, som udgør fundamentet i et solidt overblik over virksomhedens it-økonomi. I artiklen præsenteres også et værktøj, som supplerer metoden og kan bruges som støtte i arbejdet med at få omlagt virksomhedens it-regnskab i overensstemmelse med den nye kontoplan.

Anbefalet værktøj: It-kontoplan

Kapitel. 5, 2018: it-omkostningsmodellen

Dyre vilkår: Høje bodsbestemmelser i outsourcing-kontrakter

I outsourcing-aftaler er høje bodsbestemmelser en ofte overset cost driver. Det er også ofte en unødvendig cost driver, der sjældent bibringer særlig stor værdi for hverken kunde eller leverandør. I denne artikel ser vi på, hvorfor høje bodsbestem- melser i kontrakter sjældent er den bedste måde at sikre en høj driftskvalitet på, og vi gennemgår, hvad man kan bruge som alternativ.

Værktøj Governance oversigt

Værktøj It-kontoplan

Dette værktøj er et Excel-skema der kan lette arbejdet med at sortere virksomhedens historiske it-udgifter i forbindelse med etablering af en it-kontoplan. Anbefalet læsning: It-kontoplan

Værktøj Governance oversigt

Værktøj Governance oversigt

Få overblik over governance indsatsen i forbindelse med dit it-sourcingstrategiske arbejde med dette værktøj.

Anbefalet læsning: Kapitel. 4, 2015: Sourcing governance

Værktøj It-omkostningsmodel

Værktøj It-omkostningsmodel

Excel-skema til opgørelse af interne omkostninger til it-drift herunder årsværk. Det kan anvendes, når man skal opgøre sine omkostninger i forbindelse med intern it-drift. Brug den f.eks. i forbindelse med det sourcing-strategisk arbejde.

Anbefalet læsning: Kapitel. 3, 2015: Økonomi

 
Værktøj It-omkostningsmodel

Serverdokumentation

Skabelon til dokumentation af servere i et outsourcet setup

Værktøj It-omkostningsmodel

Dataark/aftaleark

Dette værktøj er et excel-ark til kortlægning og nedbrydning af komplet it-kapacitet og tilhørende kontratvilkår f.eks. i en kontrakt eller i hele it-afdelingens setup. Arket kan bruges i en lang række sammenhænge blandt andet scenarie-modellering i it-strategiprocessor.