It-sourcingstrategi og -økonomi

Bedre økonomi, bedre styring, bedre udnyttelse af teknologiske muligheder og bedre forankring. Det er blot nogle af de fordele, der kan høstes ved at løfte indkøbet af it-sourcing til et stykke strategisk arbejde.

I Quarterly Analytics it-sourcingstrategiskole giver vi dig en gennemgang af de tre faser og 14 punkter, der indgår i det sourcingstrategiske arbejde. Skolen er praktisk orienteret og indeholder en lang række værktøjer, du kan indarbejde i dit it-sourcingstrategiske arbejde.

Kapitel. 1, 2014: Introduktion til de tre faser

Hvor skal man starte, når der skal skabes en ny it-sourcingstrategi, eller når den gamle skal revideres? Første afsnit lægger ud med en introduktion til sourcingstrategiens tre faser og 14 grundelementer.

Kapitel. 2, 2014: Sourcingstruktur

Kapitel to i it-sourcingstrategiskolen fokuserer på en af kerneopgaverne i det strategiske arbejde: Kortlægning af det nuværende it-sourcingsetup samt udarbejdelse af de scenarier, der kan lede til en endelig beslutning om virksomhedens fremtidige it-sourcingstrategi. Her får du en udførlig guide til, hvordan du udarbejder scenarierne.

Kapitel. 3, 2015: Økonomi

Tredje kapitel i vores it-sourcingstrategiskole handler om it-økonomi – nærmere bestemt, hvordan du bryder it-økonomien ned i en fast omkostningsmodel. Her får du dét overblik, der gør det muligt at arbejde aktivt med økonomien som en del af det sourcingstrategiske arbejde.

Kapitel. 4, 2015: Sourcing governance

Kapitel fire i vores serie om it-sourcingstrategi handler om sourcing governance – mere konkret om de strukturer, processer og roller, der sikrer, at it og forretning løbende understøtter hinanden. Du får her et pragmatisk rammeværk for kortlægning og etablering af sourcing governance, der er generelt anvendeligt i arbejdet med at styre it.

Kapitel. 5, 2018: it-omkostningsmodellen

Denne artikel er et supplement til kapitel 2, og gennemgår en cloud-opdatering af værktøjet ”it-omkostningsmodel”, og hvordan man sætter værktøjet i spil i forhold til kortlægning og scenariearbejde ved it-sourcing.

Anbefalet værktøj: It-omkostningsmodel

Værktøj It-omkostningsmodel

Excel-skema til opgørelse af interne omkostninger til it-drift herunder årsværk. Det kan anvendes, når man skal opgøre sine omkostninger i forbindelse med intern it-drift. Brug den f.eks. i forbindelse med det sourcing-strategisk arbejde.

Anbefalet læsning: Kapitel. 3, 2015: Økonomi

Værktøj Governance oversigt

Få overblik over governance indsatsen i forbindelse med dit it-sourcingstrategiske arbejde med dette værktøj.

Anbefalet læsning: Kapitel. 4, 2015: Sourcing governance