Softwarelicenser

Det kan være vanskeligt at styre licensomkostninger og opnå konkurrencedygtige priser i et marked præget af komplekse licensstrukturer og uigennemskuelige prispolitikker.

Det stiller store krav til kundens interne license management-processer, forhandlingsevne og værktøjer. Og når du har outsourcet, kræver det følgelig en klar styring og ansvarsfordeling på tværs af kunde og outsourcingleverandør.

Vores artikler om software gennemgår centrale license management-processer
og de faktorer, der har indflydelse på, hvad du kommer til at betale for software i et outsourcinforhold.

Software i outsourcingaftaler

Vigtige softwarekontraktvilkår

I denne artikel gennemgår vi en række kontraktvilkår, man med fordel kan bringe i spil i en softwareforhandling. Vilkår som kan gøre software-budgetterne mere forudsigelige og sikre bedre rettigheder for kunden i langvarige softwareforhold.

Software i outsourcingaftaler

Introduktion til softwareaudit

I denne artikel sætter vi fokus på, hvordan man som softwarekunde kan forebygge, forberede og håndtere en software-audit, så risikoen for at blive mødt med markante ekstraregninger minimeres.

Software i outsourcingaftaler

Introduktion til Salesforce-forhandling

I denne artikel gennemgår vi succeskriterierne for at gennemføre en vellykket forhandling med Salesforce og ser nærmere på, hvilke aftaleelementer, der typisk vil kunne påvirkes, når man sidder ved forhandlingsbordet.

Software i outsourcingaftaler

Optimering af Microsoft-aftale

I denne artikel sætter vi fokus på, hvilke muligheder, der er for at optimere virksomhedens Microsoft-aftale. Vi ser blandt andet på, hvilke prismekanismer i aftalerne, man skal være opmærksom på, og på de konkrete muligheder for teknisk-, prismæssig- og kontraktuel optimering af aftalen.

 Introduktion til License Management

Introduktion til License Management

Denne artikel gennemgår otte centrale licens management-processer, du skal kende for at understøtte den generelle styring af it-økonomien og forsvare dig mod ubehagelige audit-overraskelser.

Software i outsourcingaftaler

Software i outsourcingaftaler

Vi ser på de faktorer, der har indflydelse på, hvad kunder betaler for software i outsourcingforhold. Læs bl.a. om, hvordan du bør fordele softwareansvaret mellem din egen organisation og outsourcingleverandøren.