Udbud og kontrakter

I denne sektion har vi samlet en række guides og artikler, der handler om it-udbud og -kontrakter.

Her kan du blandt andet læse om udbudsprocesser og kontraktparadigmer, der letter arbejdet med at udbyde og indgå aftaler om it-driftsydelser.

 

QA-overblik: Kontraktkomplekser for it-driftsaftaler

Optimering af T&M-aftaler

I denne artikel præsenterer vi en metode for, hvordan man som kunde kan sikre sig de mest optimale rammer for indkøb af konsulentydelser på T&M-basis.

QA-overblik: Kontraktkomplekser for it-driftsaftaler

Dyre vilkår: Specielle sikkerhedskrav

I aftaler om outsourcet it-drift vil specielle krav til sikkerhed almindeligvis give anledning til en højere pris. Det skriver vi om i denne artikel.

QA-overblik: Kontraktkomplekser for it-driftsaftaler

Prisudviklingen i it-driftsmarkedet: Faktorer, der har betydning for prisen

I denne artikel ser vi på, hvilke faktorer der har betydning for prisen på it-driftsydelser og gennemgår, hvordan faktorer som høje strømpriser, komponentmangel og stigende lønudgifter kan påvirke de omkostninger, der er forbundet med it-infrastrukturdrift.

QA-overblik: Kontraktkomplekser for it-driftsaftaler

Dyre vilkår: Prismodel

Den anvendte prismodel er et af de forhold, der har betydning for prisen på den samlede driftsaftale. I denne artikel har vi fokus på, hvad det betyder for prisen, hvis man vælger en prismodel, der afviger fra leverandørernes standard.

QA-overblik: Kontraktkomplekser for it-driftsaftaler

Dyre vilkår: Kompleksitet

Kompleksiteten af det samlede it-landskab et forhold, der har afgørende betydning for prisen på den samlede driftsaftale. I denne artikel gennemgår vi de kompleksitetsfaktorer, der typisk vil trække prisen på en driftsaftale op.

QA-overblik: Kontraktkomplekser for it-driftsaftaler

Dyre vilkår: Særlige lokationskrav

særlige lokationskrav et af de vilkår, der har afgørende betydning for prisen

på den samlede driftsaftale.

QA-overblik: Kontraktkomplekser for it-driftsaftaler

Dyre vilkår: Design authority

Det er typisk forbundet med en vis merudgift at kræve fuld kontrol over en driftsleverandørs infrastrukturdesign. I denne artikel ser vi blandt andet nærmere på, hvilke alternativer man kan overveje i stedet.

QA-overblik: Kontraktkomplekser for it-driftsaftaler

Dyre vilkår: Korte bindingsperioder

Hvornår kan det og hvornår ikke kan det ikke betale sig at indgå en aftale med en kort bindingsperiode? Det ser vi på i denne artikel.

QA-overblik: Kontraktkomplekser for it-driftsaftaler

Dyre vilkår: Høje bodsbestemmelser i outsourcing-kontrakter

I denne artikel ser vi på, hvorfor høje bodsbestem- melser i kontrakter sjældent er den bedste måde at sikre en høj driftskvalitet på, og vi gennemgår, hvad man kan bruge som alternativ.

Outsourcingydelser: Sæt tempo på udbuddet

Outsourcingydelser: Sæt tempo på udbuddet

 

Denne tutorial er din guide til at gennemføre udbud på den hurtige måde – fra strategi til leverandørvalg – på seks til otte uger.

Den gode invitation, Det vindende tilbud

Den gode invitation, Det vindende tilbud

Denne tutorial guider både kunde- og leverandørsiden gennem grundtrinnene i arbejdet med at udarbejde den gode leverandørinvitation og det gode tilbud.