Enkelte artikler

Quarterly Analytics researchartikler hjælper dig med at optimere dit it-setup og forstå betydningen af trend og tendenser i markedet.

Storage-strategi

Storage-strategi

I denne artikel går vi i dybden med, hvordan en it-organisation kan udarbejde en storage-strategi. Vi gennemgår, hvilke forhold, man skal tage højde for, når virksomhedens nuværende og kommende storage-behov skal afdækkes. Vi ser på, hvilke politikker der skal etableres for at holde storage-forbruget under kontrol, og endelig ser vi på, hvilke overvejelser der er væsentlige i forhold til valg af teknologi i et kommende storage-miljø.

Cost out - 10 hypoteser

Cost out - 10 hypoteser for, hvordan it-afdelinger kan spare penge

I denne artikel præsenterervi 10 hypoteser for, hvordan it-organisationer kan spare penge, uden det går ud over kvaliteten af den nuværende it-understøttelse eller den langsigtede planlægning af digitaliseringsinitiativer.

Ny bilagspakke til D17

Ny bilagspakke til D17 gør det nemt at købe driftsydelser

Quarterly Analytics har fremstillet et komplet bilagsparadigme til D17-kontraktkomplekset, som betyder, at man ved en minimal arbejdsindsats kan udarbejde en kontrakt eller etudbudsmateriale for it-drift med detaljerede kravsspecifikationer og indbyggede mekanismerfor prisregulering. I denne artikel gennemgår vi de vigtigste forhold i kontrakten og giver en nærmere beskrivelse af, hvordan de enkelte bilag skal bruges.

Outsourcing af servicedesk

Outsourcing af servicedesk

I denne artikel gennemgår vi alt det, man skal være opmærksom på, hvis man er i markedet efter outsourcede servicedesk-ydelser. Vi beskriver, hvordan man bedst forbereder sig til et eventuelt udbud og gennemgår alle de forhold, der har betydning for den endelige prissætning.

Spotlight: Analyse af fremtidige kapacitetsbehov

Spotlight: Analyse af fremtidige kapacitetsbehov

De fleste organisationer ser ind i store forandringer i behovet for kapacitet, og hvordan den sources i fremtiden. Dette har stor betydning for eksisterende aftaler og ikke mindst for de aftaler, der indgås de næste par år. Udfordringen er at få et klart billede af behovet. Denne artikel giver en kort introduktion til de analyser, der skal foretages, og er et værktøj, der kan anvendes i det sourcingstrategiske arbejde.

Markedsoverblikket 2019

Markedsoverblikket 2019

Det danske outsourcingmarked, som vi ser det anno 2019.

Spotlight: Værdien af indeks-prisregulering på drift

Spotlight: Værdien af indeks-prisregulering på drift

Indeksregulering med indeks, der følger markedets priser, bliver i stigende grad implementeret i kontrakter som prisreguleringsmekanisme.

 IoT, RPA og Analytics/AI: Påvirkning af it-setup og sourcingstrategi

IoT, RPA og Analytics/AI: Påvirkning af it-setup og sourcingstrategi

Vi gennemgår fordele og ulemper ved IoT, RPA og Analytics/AI, samt hvordan de kan påvirke din sourcingstrategi.

QA-overblik: Kontraktkomplekser for it-driftsaftaler

QA-overblik: Kontraktkomplekser for it-driftsaftaler

Udarbejdelsen af den rigtige kontrakt er afgørende for et godt kunde-/leverandørforhold i it-outsourcing, og vi står midt i en spændende tid, hvor man har flere valg, når det gælder standardaftaler på it-driftsområdet.

Basisguide til it-budgettet og mulige besparelser

Basisguide til it-budgettet og mulige besparelser

Det kan være en udfordring at finde gevinster i it-budgettet. Denne guide giver en basis-introduktion til de vigtigste komponenter i it-budgettet og ser på 10 spørgsmål, der kan stilles til it-afdelingen eller it-udgifterne.

Det farlige tal

Det farlige tal

I denne analyse ser vi på faldgruberne ved at benytte nøgletallet it-spend/revenue ratio i sammenligninger med et branchegennemsnit.

SAP, nr. 5: Det danske outsourcingmarked for applikationsvedligehold: SAP

SAP, nr. 5: Det danske outsourcingmarked for applikationsvedligehold: SAP

I denne artikel ser vi på markedet og leverandørbilledet af SAP-vedligehold, herunder de mekanismer, der sikrer sammenhæng mellem pris, kvalitet og dynamik.

SAP, nr. 3: SAP HANA Enterprise Cloud

SAP, nr. 3: SAP HANA Enterprise Cloud

Et kort kig på SAP HANA Enterprise Cloud set fra et aftale-, pris- og risikoperspektiv.

Outsourcet applikationsvedligehold

Outsourcet applikationsvedligehold

I denne analyse ser vi på de elementer, du skal kende til for at kunne styre outsourcet applikationsvedligehold optimalt.

Tiered storage på vej i kontrakterne

Tiered storage på vej i kontrakterne

Tiered storage er nu begyndt at indgå som del af kontraktkomplekser. Se her, hvad du skal være opmærksom på, før du underskriver.

Target pricing: Tjek prisen – før du køber

Target pricing: Tjek prisen – før du køber

Target pricing bruges til at beregne, hvad du skal betale for en mulig kommende outsourcingaftale. Artiklen giver en kort introduktion og gennemgår tre brugsscenarier.

Servicekategorier - Nye kategorier, 2014

Servicekategorier - Nye kategorier, 2014

Vi har noteret en ændring i definitionerne af de virtuelle servere. Få overblikket her.

SLA’erne ændrer sig

SLA’erne ændrer sig

Kunder kan få højere SLA’er til samme pris. Denne korte QA-analyse tager dig igennem ændringerne i SLA-niveauerne.

 
Outsourcingsaftaler: Betingelser der koster

Outsourcingsaftaler: Betingelser der koster

Ikke alle aftalebetingelser koster lige meget. Denne analyse gennemgår de elementer, der ofte leder til merpris.

 
Fra analysehusene - IDC: Kundernes købsmønstre forandrer markedet

Fra analysehusene - IDC: Kundernes købsmønstre forandrer markedet

Anders Elbak, Research Manager fra IDC Nordic, giver her sit bud på outsourcingmarkedets udvikling de kommende fem år – med vægt på driftsdelen.

Fra analysehusene - Gartner: Større ændringer på vej i sourcingmarkedet

Fra analysehusene - Gartner: Større ændringer på vej i sourcingmarkedet

Kristian Billeskov, Engagement Director fra Gartner i Danmark og EU, giver her sit bud på de trends, der former udviklingen indenfor outsourcingmarkedet, og den måde, it-afdelingerne outsourcer på i de kommende år.

 
Har du råd til ikke at outsource?

Har du råd til ikke at outsource?

Se hvilke faktorer, der skal være på plads i den konkurrencedygtige og professionelle interne it-afdeling.

 
SAP, nr. 2: Spotlight: SAP-outsourcing

SAP, nr. 2: Spotlight: SAP-outsourcing

Vi har kigget dybt i SAP-kontrakterne, og giver dig her et bud på, hvad du skal vide om bevægelserne på markedet for SAP-outsourcing lige nu.

Introduktion til it-leverandørstyring

Introduktion til it-leverandørstyring

Artiklen, udformet som en guide og tutorial, sætter fokus på de elementer, der skal til for at implementere en effektiv og operationel it-leverandørstyring.

Softwarelicenser: Introduktion til License Management

Softwarelicenser: Introduktion til License Management

Denne artikel gennemgår otte centrale licens management-processer, du skal kende for at understøtte den generelle styring af it-økonomien og forsvare dig mod ubehagelige audit-overraskelser.

Outsourcing i det offentlige: Fem fordyrende fejltrin

Outsourcing i det offentlige: Fem fordyrende fejltrin

En række fejltrin på kontraktsiden går igen på tværs af det offentlige. Læs analysen og få anbefalinger til fremtidige kontrakter her.

Den gode invitation, Det vindende tilbud

Den gode invitation, Det vindende tilbud

Denne tutorial guider både kunde- og leverandørsiden gennem grundtrinnene i arbejdet med at udarbejde den gode leverandørinvitation og det gode tilbud.

Optimering af servicedesk

Optimering af servicedesk

Vi gennemgår i denne værktøjsartikel de vigtigste komponenter, der bør indgå i rammen for styring og drift af en servicedesk.

Softwarelicenser: Software i outsourcingaftaler

Softwarelicenser: Software i outsourcingaftaler

Vi ser på de faktorer, der har indflydelse på, hvad kunder betaler for software i outsourcingforhold. Læs bl.a. om, hvordan du bør fordele softwareansvaret mellem din egen organisation og outsourcingleverandøren.

 
Outsourcingydelser: Sæt tempo på udbuddet

Outsourcingydelser: Sæt tempo på udbuddet

Denne tutorial er din guide til at gennemføre udbud på den hurtige måde – fra strategi til leverandørvalg – på seks til otte uger.

Få overblik over prisregulering i driftsaftaler

Få overblik over prisregulering i driftsaftaler

Brug denne detaljerede vejledning til at se på mulighederne for at indføre, ændre eller forbedre prisreguleringsmekanismer i dine driftsaftaler.

Energispareindsats: Hent tilskud til dit næste it-investeringsprojekt

Energispareindsats: Hent tilskud til dit næste it-investeringsprojekt

I denne quick guide gennemgår vi, hvordan du kan hente tilskud til dit næste it-investeringsprojekt.

 
Insourcing: Tre spørgsmål du skal stille

Insourcing: Tre spørgsmål du skal stille

Denne tutorial guider dig igennem tre nøglespørgsmål, der skal stilles, når valget står mellem insourcing eller outsourcing.

 
Fire typer benchmarkklausuler, du skal kende

Fire typer benchmarkklausuler, du skal kende

Et effektivt redskab til at opnå markedspriser i en outsourcingkontrakt er at indarbejde benchmarkklausuler som et standardelement. Vi gennemgår her fire typer af benchmarkklausuler, du skal kende.

Applikationsoutsourcing: Derfor skal du fokusere på applikationsvedligehold

Applikationsoutsourcing: Derfor skal du fokusere på applikationsvedligehold

Vi gennemgår i denne tutorial, hvordan du kan kortlægge applikationsvedligeholds-komponenten i dine aftaler, og præsenterer to cases, der illustrerer fordelene ved fokus på applikationsvedligehold.

 
Spotlight: Backup

Spotlight: Backup

Vi har taget et kig i kontrakterne og fremhæver her tre væsentlige pointer, hvis du vil holde udgifterne til backup under kontrol.

Outsourcingdokumentation: Få styr på dit setup - og spar penge

Outsourcingdokumentation: Få styr på dit setup - og spar penge

Vi gennemgår i denne tutorial de vigtigste metrikker, fra de tekniske til de økonomiske, du skal have fod på i dit applikationslandskab og infrastruktur-setup, når du har outsourcet.

 
 
Outsourcing: 7 tegn på at du betaler for meget

Outsourcing: 7 tegn på at du betaler for meget

Denne lyn-tutorial hjælper dig med at spotte de syv tegn på, at din aftale koster mere, end den bør.

 
Standard for outsourcing: ISO' nye standard, 2015

Standard for outsourcing: ISO' nye standard, 2015

Et første kig på standardiseringsorganisationen ISO’s nyeste standard for outsourcing.

Når it-udgifterne skal fordeles  - en introduktion til chargeback

Når it-udgifterne skal fordeles - en introduktion til chargeback

Få en introduktion til chargeback herunder tre forskellige modeller for allokering af it-omkostninger og et bud på, hvordan de kan kombineres.